Општина Мали Зворник пружа подршку у поступку обештећења грађана којима је имовина одузета или узурпирана због изградње државног пута и електромреже

Општина Мали Зворник пружиће пуну подршку у спровођењу процедура за обештећење грађана којима је имовина одузета или узурпирана због изградње државног пута и електромреже

Процедура за обештећење грађана чија је имовина на подручју општине Мали Зворник, пре више од пола века, принудно и трајно одузета за потребе градње државног пута почела је пре око месец дана, у оквиру поступка такозване потпуне експропријације, коју спроводи ЈП „Путеви Србије”.

Поводом тога председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић састао се протекле седмице у свом кабинету са Гораном Томићем, извршним директором овог предузећа, како би размотрио начине на које општина може да помогне у наведеном поступку и допринесе ефикаснијем решавању поднетих захтева.

Након састанка он је изјавио да ће локална управа пружити пуну подршку надлежном предузећу у спровођењу неопходних процедура за обештећење грађана којима је имовина у прошлости одузета због изградње државног пута, као што то већ чини у случају непотпуне експропријације коју „Електромрежа Србије” (ЕМС) у Малом Зворнику реализује од 2017. године.

Он је истакао да наведеним поступцима, преко надлежних јавних предузећа, руководи Република Србија, која ће на овај начин грађанима Малог Зворника надокнадити штету коју су претрпели одузимањем или узурпирањем имовине на име остваривања јавног интереса.

У оквиру потпуне експропријације земљишта дуж државног пута 1. Б  реда број 28, у Малом Зворнику, коју Јавно предузеће „Путеви Србије” у Малом Зворнику спроводи ради ургентног одржавања саобраћајнице и њеног укњижења на Републику Србију, приспело је око 140 предмета, са захтевима за потпуну експропријацију и административни пренос делова катастарских парцела дуж државног пута.

Из службе за правне послове Општинске управе Мали Зворник саопштено је да су наведени предмети у фази обраде и да је за све предмете грађанима благовремено упућено обавештење са позивом за упознавање са предлогом представника предлагача.

Као потешкоћа у спровођењу поступка потпуне експропријације за изградњу државног пута у Малом Зворнику наведени су нерешени власнички односи на парцелама и непостојање општинског јавног правобраниоца.

„Већ на самом почетку поступка, уочени су проблеми у виду многобројних сувласничких односа, при чему је веома тешко сувласнике ускладити и упознати са предметом експропријације, као и непознатих адреса власника и сувласника, којих је око 20 посто од укупног броја предмета”, рекао је Милош Спасеновић, правник у Општинској управи Мали Зворник, који је, као потешкоћу у наведеном поступку, навео и то да је одређени број предмета немогуће уручити Општини Мали Зворник, јер је за њихов пријем надлежан општински правобранилац, који још увек није именован.

Он је навео да су слични проблем присутни и у поступку непотпуне експропријације, коју у Малом Зворнику од 2017. године, у сарадњи са локалном управом, спроводи „Електромрежа Србије” (ЕМС) .

У питању је поступак обештећења власника земљишта преко чијих парцела прелазе  проводници и друга инфраструктура неопходна за постављање далековода ДВ 2 x 110 kV, број 106 АБ ТС „Ваљево” – ХЕ „Зворник”, деоница X,ТЦ  „Лозница”- XЕ „Зворник”.

У оквиру поступка непотпуне експропријације ЕМС, од укупно 130 захтева, до сада је у потпуности решено укупно 100 предмета, док је преосталих 30 у статусу решавања.

Спасеновић је истакао да је међу поменутим предметима, који нису решени, 20 захтева одређених за прослеђивање суду на даље одлучивање, неколико предмета у којима је представник предлагача одустао и неколико предмета у којима је потребно да предлагач редефинише своје предлоге.

Он је рекао да ће поступак ЕМС непотпуне експропријације у Малом Зворнику бити настављен и убудуће и да ће се одвијати динамиком условљеном брзином решавања власничких односа на предметним парцелама, појашњавајући да су отежавајући фактор и у овом поступку сувласнички односи и нерешени имовински односи сувласника, због чега орган првенствено мора да решава ова питања и поставља привременог заступника.

У наведеним предметима отежавајућу околност представља и значајан број власника или сувласника који су умрли, живе на непознатим адресама, у иностранству или не желе да се одазову позиву за укључивање у поступак.

На име ЕМС непотпуне експропријације грађанима у Малом Зворнику Република Србија до сада је исплатила суму од око 10 милиона динара, док за експропријацију земљишта дуж државног пута још није било исплата грађанима, јер је процедура тек почела и ниједан од предмета још није окончан, али је познато да је држава у буџету определила вишемилионски износ за ову намену.

Извор: Општина Мали Зворник

Фото: Општинска управа општине Мали Зворник

Share