Општина Мали Зворник помаже отварање 50 нових радних места финансијском подршком послодавцима

Доделом субвенција послодавцима за отварање нових радних места, Општина Мали Зворник у 2017. години омогућиће запослење 50 лица са евиденције Националне службе за запошљавање. За ту намену у локалном буџету одвојено је 10.000.000 динара, односно 200.000 динара по новоотвореном радном месту. Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљвање радника објављен је 18. априла и биће отворен 15 дана.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић рекао је да је на име субвенција за запошљавање у текућој години опредељен почетни износ, потребан за отварање 50 радних места, и најавио да ће, уколико буде већег интересовања послодаваца, у току године уследити ребаланс буџета и још једна додела субвенција.

„Прошле године захваљујући субвенцијама у нашој општини запослено је укупно 98 радника, на име чега смо утрошили око 20 милиона динара. И ове године увећаћемо буџет за субвенције, уколико буде потребе, односно интересовања од стране послодаваца“, рекао је Јевтић.

Поводом расписивања конкурса за субвенције за запошљавање, он се данас састао са власником и директором предузећа „Метално 2012“ из Малог Зворника, које се шест година успешно бави израдом челичних и других грађевинских конструкција.

Ово предузеће има потребу за ангажовањем бравара, монтера и заваривача и биће подносилац захтева за коришћење субвенција у 2017. години, за запослење три радника.

Иначе, право на субвенције за запошљавање у оквиру овогодишњег конкурса имаће послодавци са седиштем, односно огранком фирме у Малом Зворнику, који запошљавају два или више лица са подручја општине, евидентираних најмање два месеца код Националне службе за запошљавање.

Приоритет при додели субвенција имаће послодаваци који се баве производном делатношћу, имају више запослених, ангажују више незапослених лица или се обавежу да у периоду од две године неће смањити број запослених.

Послодавац који буде остварио право на субвенцију за отварање нових радних места имаће обавезу да до 01. јуна текуће године закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује све обавезе по основу доприноса за обавезно пензионо и социјално осигурање, у складу са законом.

Преко субвенција за запошљавање које даје општина, у Малом Зворнику у 2016. години 27 фирми са територије општине запослило је укупно 98 лица.

Фото галерија: Општинска управа општине Мали Зворник

Новинар: Љиљана Ристановић

 

Share