Општина Мали Зворник омогућила грађанима електронско плаћање на шалтерима локалне управе

Малозворничани од новембра текуће године више не морају да попуњавају уплатнице, чекају у редовима и одлазе и по неколико пута до банке или поште како би измирили своје обавезе приликом плаћања накнаде за издавање Извода из матичне књиге рођених, Уверења о држављанству и других административних такси и пореза. Сва ова плаћања убудуће могу да обаве у општини, приликом једног доласка, електронски, путем ПОС терминала.

Општина Мали Зворник увела је могућност електронског плаћања на шалтеру Услужног центра Општинске управе и у Одељењу локалне пореске администрације. Захваљујући томе, без одласка у банку или пошту, уз помоћ инсталираних ПОС терминала, могуће је брзо и лако, на једном месту, обавити сва неопходна плаћања.

На овај начин грађани у општини могу платити републичке и локалне административне таксе, порез на имовину и остале јавне приходе, платним картицама, без обзира на банку издаваоца.

Електронско плаћање у општини Мали Зворник функционише од 08. новембра текуће године, а уведено је у циљу квалитетнијег пружања услуга грађанима, у оквиру модернизације и унапређења рада локалне управе.

У сарадњи са Kанцеларијом за информационе технологије и електронску управу Републике Србије у згради Општинске управе Мали Зворник постављена су укупно два ПОС терминала, на шалтеру Услужног центра, за плаћање свих републичких и општинских административних такси, и у Одељењу локалне пореске администрације, за плаћање пореских обавеза и осталих локалних јавних прихода.

У општини Мали Зворник наводе да ће овај начин рада грађанима и запосленима у општини умногоме олакшати административне процедуре и учинити их ефикаснијим.

Љиљана Ристановић

Share