Општина Мали Зворник и REC договорили сарадњу за Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014 – 2020.

Поводом расписивања Првог позив за достављање пројектних предлога за Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014 – 2020., општину Мали Зворник су посетили представници Регионалног центра за заштиту животне средине (Regional Environmental Center REC).

Зоран Јевтић, председник општине Мали Зворник, са сарадницима угостио је госпођу Гордану Кожухаров, регионалног директора REC-а за Балкан, професора Проду Шећерова, кључног експерта града Београда за систем раног јављања и господина Андреја Димитријевића, пројектног менаџера из REC канцеларије у Београду.

С обзиром да је у овом позиву програмско подручје проширено и на Мачвански округ, а на основу досадашње позитивне сарадње општине Мали Зворник са Регионалним центром, састанак је организован ради успостављања партнерства и заједничког јављања на Позив.

Након кратког упознавања са програмом овог Позива и извештавања о стању у нашој општини, дефинисани су неки од праваца у којима се могу развијати предлози пројеката. У наредном периоду се од обе стране очекује активно учешће на прикупљању података, изради пројекта и успостављању сарадње са партнерима у програмском подручју у Хрватској, као и разматрање опција за укључивање још неког од партнера из Србије.

У овом Позиву је могуће јављање до пет партнера у једном пројекту, где је обавезно учешће барем једног партнера из друге државе.

Први позив отворен је за четири приоритетне осе програма, а то су:

– Приоритетна оса 1: Побољшање квалитета социјалних и здравствених услуга у програмском подручју
– Приоритетна оса 2: Заштита животне средине и биолошке разноликости, побољшање превенције ризика и подстицај одрживе енергије и енергетске ефикасности
– Приоритетна оса 3: Допринос развоју туризма и очување културне и природне баштине
– Приоритетна оса 4: Јачање конкурентности и развоја пословног окружења у програмском подручју

Укупна вредност позива је 15.009.809,00 ЕУР од којих 12.758.338,00 ЕУР представља ЕУ суфинансирање, а 2.251.471 ЕУР представља национално суфинансирање.

Рок за доставу пројектних предлога путем електронског система за праћење (electronic Monitoring System) је 1. јул 2016. године до 15 часова.

Gallery with ID 20 doesn't exist.

Корисни линк:

ИПА, Инструмент за претприступну помоћ (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA), је усмерени механизам који је створила ЕУ за успешно давање помоћи земљама Западног Балкана и Турској.
Пројекти које Европска унија помаже осмишљени су да земље кандидате и потенцијалне кандидате доведу на линију стандарда ЕУ.
ИПА пружа различите облике помоћи земљама које спроводе политичке и економске реформе на свом путу ка чланству у ЕУ: инвестиције, уговоре за набавку или субвенције; стручњаке држава чланица за развој административне сарадње; активности за подршку земљама корисницама; помоћ за реализацију и управљање програмима; у изузетним случајевима, буџетску подршку.
Помоћ је повезана са побољшањем услова у земљама корисницама и са приближавањем услова живота и њихових грађана Европској унији.

http://europa.rs/images/publikacije/53-IPA.pdf

Share