Омогућена електронска предаја документације за остваривање права трудница и породиља

Омогућена електронска предаја документације за остваривање права трудница и породиља

Документацију, потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, породиље могу да доставе електронским путем, током трајања ванредног стања у Републици Србији.
 
Попуњен формулар захтева, са осталом пратећом документацијом потребно је скенирати и послати на е-маил адресу zakazivanje@malizvornik.rs за општину Мали Зворник.
 
Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресе службе дечије заштите, Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра Првог 38, 15318 Мали Зворник.
 

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Share