Одржана XXXIII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

У четвртак, 29. октобра, одржана је 33. редовна седница Скупштине општине Мали Зворник.

Одборници локалног парламента усвојили су Извештај о извршењу буџета општине Мали Зворник за период од 1. јануара до 30. септембра, Извештај о раду за прошлу и годишњи План рада Предшколске установе Црвенкапа за 2015/2016 годину, те Извештај о пословању Дома здравља за 2014. и План рада за 2015. годину.

Изменом дневног реда, на предлог председника општине Зорана Јевтића, у току седнице, одборници су гласали за избор новог члана Општинског већа, јер је једно место било упражњено.

Професор математике Миодраг Лазић нови је члан Општинског већа које од четвртка, са председником и замеником председника општине, поново броји 11 чланова. Лазић је током професионалне и политичке каријере обављао дужности директора ШУОиВ ,,Братство – јединство“ и Средње школе Мали Зворник, председника Извршног одбора СО Мали Зворник, заменика председника општине Мали Зворник и председника општине Мали Зворник. Завршио је студије на ПМФ у Новом Саду. Изабран је подршком 20 од 29 одборника.

Приступивши СНС, нови члан одборничке групе Српске напредне странке је Живко Јанковић, бивши одборник Демократске странке. ДС сада има три одборника у локалном парламенту:  мр Милана Тодоровића, који предводи одборничку групу Демократске странке, након преране смрти архитекте Горана Мишића, Мирзу Куљанина и Мирјану Петковић.

Скупштинску већину сада формира 21 одборник: одборничка група СНС ,,Покренимо Мали Зворник“ – Томислав Николић, коју чини десет одборника (осам одборника Српске напредне странке и по један одборник Јединствене Србије и Уједињених Региона Србије), већи део одборничке групе СПС, са пет одборника, Демократска странка Србије (ДСС), са три и Српска радикална Странка (СРС), са три одборника.

У Извештају о извршењу буџета општине Мали Зворник за период од 1. јануара до 30. септембра, наводи се да су укупни приходи и примања буџета за деветомесечни период извршени у износу од 272.755.613, 92  динара, а проценат извршења је 62,94 одсто. Суфицит, неутрошена буџетска средства из ранијих година (нераспоређен вишак прихода) износи 188.087.065,43 динара. Укупно остварен приход и примања са пренетим средствима, суфицитом, износи 460.843.679,35 динара или 74,16 одсто у односу на план. Текући приходи и примања буџета су мањи за 2,26 одсто у односу на исти период прошле године. Извршени расходи и издаци буџета за период јануар – септембар 2015. износе 274. 372.836,60 динара или 44,15 одсто.

Приликом излагања, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић истакао је да је извршење прихода од накнаде за коришћење природних добара (минералних сировина) је веома мало, скоро никакво, свега 1, 79 одсто (340.779,22 динара). Општини припада 40 одсто, а највећи дужник за такозвану ,,рудну ренту“ је ,,Равнаја” АД Мали Зворник која до сада није ништа уплатила. Очекивана средства су око 19.000.000 динара. Планирани расходи из Фонда заштите животне средине у износу од 31.056.250, 00 динара још увек нису употребљена за план просторног уређења месних заједница Доње Насеље и Сакар.

У осврту на резултате постигнуте планом запошљавања Јевтић наглашава да је 86 људи запослено привремено, путем јавних радова, на три месеца, а 46 ће бити ангажовано на два месеца. Од издавања зграде некадашњег ,,Срболека“, коју је општина откупила за 14.000.000 динара, очекују се нова радна места када се јави најкоректнији закупац.

Библиотека ,,17. септембар“ је остварила право на пројекат енергетске ефикасности. Зграда је осавремењена, изолована, а предстоји опремање простора за библиотеку добијеног надградњом. Реализација највеће планиране инвестиције је завршена. У протеклих девет месеци уложено је нешто мање од девет милиона динара. Преостало је опремање поткровља, а очекује се долазак министарке Зоране Михајловић или државног  секретара из ресорног министарства за свечано отварање спрата библиотеке.

Реализација Програма Фонда за развој општине Мали Зворник за 2015. годину је у току. Опредељена су средства у износу од 5.000.000 динара.

Одборник Драган Богићевић који је до средине јула предводио трочлану одборничку групу ,,СПС – Ивица Дачић“, сматра да извршење буџета није задовољавајуће. Приметно је да Дом здравља није искористио 11 милиона, већ свега два милиона динара. Драгица Станковић, руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности, чија је организациона јединица Служба буџета, нагласила је да израда техничко пројектне документација успорава реализацију планираних радова на Дому здравља, те је од планираних 11.600.000,00 до сада уложено 2.533.855,54 динара, што је 21, 84 одсто.

Милошa Милића, одборника Одборничке групе Социјалистичке  партије Србије, коју у Скупштини општине Мали Зворник предводе Богдан Дукић и Раденко Врачевић, интересовало је да ли је поред улагања у колекторе за фекалну канализацију неопходних месним заједницама, могуће искористити одређена средства за санирање клизишта планским пошумљавањем. Наиме, приликом разговора са тадашњим деканом Шумарског факултета, професор др Милан Медаревић предложио је израду стратегије пошумљавања којом би струка и наука дали своје експертско мишљење, а након улагања општине Мали Зворник у израду Стратегије могуће је добити новац за пошумљавање из претприступних фондова Европске уније.

Драган Богићевић наглашава да постоји посебан Фонд за пошумљавање који општина добија од уплате Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“. Та средства се најчешће преносе сваке године, али је могуће искористити их за опоравак на мору или у бањама бројне деце у нашој општини која су оболела од астме и бронхитиса.

Зоран Јевтић је појаснио да ће ове године средства за пошумљавање бити утрошена након спровођења јединствене јавне набавке. Предвиђена средства су око 3.200.000 (1.700.000 и 1.500.000 динара). Фирма која уради квалитетан план пошумљавања ће обезбедити и саднице.

,,Јавне набавке су транспарентне (јасне, разумљиве), штедели смо, а постизали добре ефекте са мањим сумама новца из буџета.“

Богићевић се није сложио са овом констатацијом, јер је у периоду када је он био челни човек локалне самоуправе, током ванредне ситуције 2014. године, потрошен 121 милион динара за све ургентне активности на отклањању последица бујичних поплава и клизишта у општини Мали Зворник.

Он сматра да је Привредно друштво за производњу изградњу инжењеринг и услуге “GRADCOOP“ друштво са ограниченом одговорношћу Умка из Београда, које је добило јавну набавку за изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером, за рад грађевинских машина (радне часове) ове године већ потрошило 22 милиона динара, а да се не виде ефекти. Приметно је да ниједан мост није започет.

У одговору претходном излагачу председник општине Зоран Јевтић је категоричан да су цене појединих јавних набавки 50 до 70 одсто ниже. Како је рекао, у прошлој години током ванредне ситуације утрошено је чак 12 милиона за геодетске радове, а у 2015. је уложено 2,5 милиона за те потребе. ,,Закон је предвидео да се понуде за јавну набавку могу доставити и фирме из других градова и општине, те је наведени “GRADCOOP“ имао повољнију понуду од лозничких фирми ЕСТЕ ГРАДЊА ДОО и „STOBEX“ DOO.

,,Мостови немају адекватну пројектно-техничку документацију. Један мост у Доњој Борини ће бити срушен због нерешених имовинско правних односа, а већина мостова у нашој општини није урађена по стандардима које је наметнула последња катастрофа у мају 2014. године. Ништа нећемо радити без пројектне документације, како нам не би касније рушили и остале мостове. Очекујемо донацију од Народне банке Србије у износу до 5.000.000 динара и њу ћемо искористити за мостоградњу“, казао је Јевтић.

Извештај о пословању Дома здравља за 2014. и План рада за 2015. годину коментарисао је Јован Лазић-Маркан из Групе грађана „За Мали Зворник – Жићо Јокић“, чији је лидер до краја новембра 2014. био директор Дома здравља. Лазић је питао зашто бивши директор као одговорно лице до децембра 2014. није присутан на седници, будући да је већи део протекле године извршавао тадашњи план чији резултати се сада оцењују на 33. седници и критикује чињеницу да се извештај о пословању за протеклу годину разматра у другом полугодишту 2015.

Драган Богићевић тврди да Дом здравља у Малом Зворнику не треба да има помоћника директора из реда лекарског особља, коментаришући чињеницу да је др Бранка Максимовић решењем директора др Драгана Бојића недавно постављена за његовог помоћника. И шеф одборничке групе СПС Раденко Врачевић мишљења је да се са извештајима и програмима рада установа и предузећа касни.

Директор Дома здравља др Драган Бојић обратио се одборницима локалног парламента, истакавши да је прихватајући одговорну функцију у овако значајној и озбиљној установи раскрстио са оним што је било у прошлости и усресредио се на бројне промене које следе.

,,Управни и надзорни одбор су ревидирали финансијски извештај који је био на доради да би одборници данас имали јасну представу и веродостојне податке. Због тога каснимо“, каже Бојић, додавши да у тренутној ситуацији он није био у прилици да изабере помоћника из реда немедицинског особља, менаџера који задовољава све услове и има тражену лиценцу. ,,Именовањем лекара за помоћника рад ове установе је квалитетнији, а предстоји нам и реорганизација изузетно значајна за унапређење здравствених услуга. Акредитација истиче 2016. године и испуњавање услова за продужење ће нас коштати око 400.000 динара. Као акредитована установа ми можемо конкурисати за бројне донације, а обавезујемо се и гарантујемо да ће наше услуге бити на вишем нивоу“, рекао је Бојић.

Председник Скупштине општине Мали Зворник Боривоје Радић рекао је да у околностима када је директор Дома здравља из немедицинске струке, помоћник мора бити лекар. Обратно није прецизирано, али ће скупштинске службе и то утврдити. Драган Богићевић истиче да је Статут ове установе донет 2010. године и да је чланом 19.  утврђено да директор може имати заменика, а не помоћника. Он се слаже да је акредитација неопходна за квалитетан рад Дома здравља, а тренутно примећује да у организацији пружања здравствених услуга заказивање прегледа постаје проблем у служби медицине рада, јер остали незаказани пацијенти морају чекати до краја радног времена на преглед, а, према његовим речима, у лабораторији се дуго чека на вађење појединих налаза након заказивања и ради се мало анализа.

Коментаришући тврдње одборника Богићевића, др Драган Бојић је нагласио да је сада време чекања на преглед код специјалиста консултаната до месец дана, а сва друга заказивања код наших лекара су најдуже на период до два дана, у свим службама и у лабораторији. Следи прерасподела простора, а новим актом о систематизацији све слабости и мањкавости биће превазиђени. Очекује се и ново кадровско решење за службу медицине рада.

Директор је организовао пријем за све грађане петком, када му и одборници могу лично изложити своје сугестије и предлоге за унапређење рада. Захваљујући спонзорству једне фармацеутске куће омогућена су два доласка ендокринолога месечно и лечење најквалитетнијим инсулином. Богићевић није подржао директора Дома здравља и навео је пример да се на лабораторију чека и седам дана, но Бојић је образложио да је за валидност налаза потребно да резултати буду усклађени са доласком специјалиста, па је тада могуће да лаборанти закажу вађење крви према датуму специјалистичког прегледа. Одређени специфични налази раде се само средом, попут налаза јетре.

Своје излагање одборник Богићевић је окончао констатацијом да су извештаји, програми и планови рада јавних установа и предузећа већ деценију истоветни, без иновација, јер се преписују, а само су датуми и године другачији.

Посебном Одлуком о образовању општинског савета за миграције формирано је повремено радно тело Скупштине општине које ће предлагати програм, мере и планове активности које треба предузети ради ефикасног управљања миграцијама, пратити стање и извештавање Комесаријата за избеглице и миграције о миграцијама на територији наше општине, те достављати надлежном Комесаријату извештај о предузетим мерама из области управљања миграцијама.

Извршене су измене и допуне Одлуке о коефицијетима за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Мали Зворник.  Коефицијент је увећан 30 одсто за начелника Општинске управе, 27 одсто за секретара Скупштине општине, а за заменика начелника ОУ и заменика секретара СО по 20 одсто.

Одборник Јован Лазић је изразио неслагање са овом изменом Одлуке, уз примедбу да је није могуће ретроактивно применити на обрачун плата за октобар месец 2015. године.

Лазић, дугогодишњи директор ЈКП ,,Дрине“ се осврнуо на ценовник услуга даљинског грејања, захтевајући информацију о изменама тарифног система које је са сваким повећањем цена изнад пет одсто комунално предузеће дужно да направи. Како гас као једини енергент учествује са 70 одсто у цени грејања, Лазић се заинтересовао каква је цена гаса у односу на прошлу грејну сезону.

Винка Марјановић, одборница Демократске странке Србије, још једном је истакла да топлана овог капацитета не сме више бити у стамбеној згради С 80, да је до сада изазвала бројна оштећења у згради због буке и вибрација. Марјановићеву интересује колико водоинсталатера ради у ЈКП ,,Дрина“ и због чега грађани морају ангажовати приватна лица за поправку водовода и канализације у својим становима или згради. Она претпоставља да би једно од решења било да се оснује приватно комунално предузеће, ако ЈКП ,,Дрина“ није у стању да одговори на потребе и захтеве корисника услуга.

Мр Милан Тодоровић, шеф одборничке групе Демократске странке, изложивши три актуелна проблема, потражио је, између осталог, одговоре на питања ко је одговоран за избор матичног стада сјеничке праменке испоручене крајем септембра, да ли је цена од 36.000 динара за овна од 25 килограма реална и да ли ће незадовољни суграђани бити обештећени због разлике у тежини и појаве болести?

Председник општине Зоран Јевтић одговорио је да је симптоматично да се у критици ове акције за унапређење сточног фонда највише ангажовао господин Миле Алимпић, укључен од почетка у организацију одабира матичног стада и присутан на терену приликом избора стада. ,,Алимпић је знао је где се путује и бира матично стадо. Подсећам да су сви власници добровољно авансно уплатили 40 одсто, а набављене су уз субвенције општине Мали Зворник од 60 одсто. Фонд за развој општине Мали Зворник је након спроведене јавне набавке обезбедио овце и дистрибуирао их. Ако има заступљених болести, грађани могу тужити одговорна лица. Ова идеја је добра, а критике су део дневне политике. Опозиција је ту да критикује неправилности, ако их уочи, али са поткрепљеним, валидним информацијама, не на основу гласина“, закључио је Јевтић одговор на ово одборничко питање.

Уредник: Далибор Крстић

Фото: Далибор Крстић (Nikon Coolpix L23)

Видео прилог: РТВ Лотел

Новинар: Драга Прокопић

Пратите нас на www.malizvornik.info

Напомена: У прилогу су корисни линкови

Корисни линкови:

Статут Дома здравља Мали Зворник

http://www.dzmalizvornik.org.rs/dokumenta/Statut%20Doma%20Zdravlja%20Mali%20Zvornik.pdf

Архитектонске, техничке и геодетске услуге

http://www.malizvornik.rs/dokumenta/2015/javnenabavke/JN_br_404-22-2015_Obavestenje%20o%20zakljucenju%20ugovora.pdf

Јавне набавке – Рад грађевинских машина

http://www.malizvornik.rs/dokumenta/2015/javnenabavke/JN_br_404-09-2015_Obavestenje%20o%20zakljucenju%20ugovora.pdf

Набавка квалитетних приплодних грла сјеничке расе оваца

http://www.malizvornik.rs/dokumenta/2015/javnenabavke/FZR_JN_01-2015%20-%20Obavestenje%20o%20zakljucenom%20ugovoru.pdf

Подстицај развоју сточарства: Испоручене овце за 16 пољопривредника

https://www.malizvornik.info/?p=1051

http://www.sjenickaovca.com/index.php/o-rasi

Share