Одржана XVIII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

Пре летње скупштинске паузе, усвојени Извештај о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник, у периоду од 1. јануара до 30. јуна, Одлука о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2017. годину, Извештај о раду Општинске управе општине Мали Зворник за 2017. годину и Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Мали Зворник. Предлог Одлуке о одобравању Плана одбране општине Мали Зворник разматран је и усвојен без присуства представника медија.

У петак, 6. јула, одржана је XVIII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник. Након измена Дневног реда бројним предлозима Одлука о изради Плана детаљне регулације речних корита у сеоским насељима, одборници локалног парламента разматрали су 47 тачака, од првобитно планиране 33.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић је након прве скупштинске паузе, око 13.00 часова, образложио Извештај о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. Јевтић је управо допутовао са пријема, уприличеног 5. јула у Белој Паланци, где је био гост челника општине Горана Миљковића. Дан Општине Бела Паланка обележен је свечаном академијом којој су присуствовали представници војске, полиције, Канцеларије за јавна улагања Србије, програма ЕУ ПРО, државни секретар у Министарству одбране, локалних самоуправа из Србије и Бугарске и међународних организација и фондација. Јевтић је током образлагања о активностима у извештајном периоду истакао да је Општинско веће одржало четири редовне и 10 телефонских седница, разматрајући бројне одлуке, извештаје и правилнике, а доносило је одређене предлоге, закључке, решења, програме, правилнике и одлуке, реагујући увек када су се појавили одређени проблеми или простор за потенцијална улагања у развој привреде и отварање нових радних места. Он истиче значај буџетске резерве у околностима када се укажу прилике за нове инвестиције или постоји потреба да се ураде пројекти за привлачење инвеститора. Јевтић је одборницима локалне скупштине таксативно набројао све важније активности руководства општине и Општинског већа о којима смо протеклих месеци редовно извештавали. Последње две одлуке се односе на братимљење општине Мали Зворник са општином Уб и допуну Одлуке о заступању општине Мали Зворник, до именовања новог општинског правобраниоца. „У протеклих шест месеци угостили смо министра Расима Љајића и представнике компаније „YGS текстил”. То је ћерка фирма турске компаније „Мајденим”, која ће отворити производни погон у Малом Зворнику, посетили смо матичну фабрику у Турској, разговарали са кинеским и руским инвеститорима, понудивши им најбоље услове за дугорочну сарадњу, добили пројекат адаптације и уређења најатрактивнијих просторија Подземног града Карађорђевића, наставили са добром праксом помоћи верским заједницама за адаптацију и реконструкцију верских објеката, пратили смо сваки динар уложен у активности спортских организација, довели смо, преко добрих контаката, бројне специјалисте и субспецијалисте у Дом здравља, организовали амбулантне дане, како наши суграђени не би морали да плаћају пут у Лозницу, убрзали смо радове на унапређењу и реконструкцији нисконапонске мреже, а међу прве три општине смо у Србији које су именовале улице, у пројекту Адресног регистра, окончавши поступак дигитализације улица и кућних бројева.” Крајем 2018. године биће расписана јавна набавка за све табле са именима улица и кућним бројевима у Србији. Обележавање ће трајати од новембра 2018. до маја 2019. године.

Руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе Милан Јевтић образложио је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2017. годину. Укупно остварени приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у 2017. години износе 595.928.960,05 динара. Расходи и издаци буџета општине Мали Зворник у 2017. извршени су у износу од 401.887.847,54 динара. Остварени вишак прихода и примања буџета пренет је у 2018. годину, у износу од 194.041.112,51 динар.

Извештај о раду Општинске управе општине Мали Зворник за 2017. годину, усвојен је уз примедбе представника одборничке групе СПС, Милоша Милића, да је одсуство начелника, чији се избор, након демисије начелнице Вање Благојевић, очекује до 15. јула и заменице начелника Гордане Василић, која испуњава услове за пензију, подстакло одборнике да питају где је потписник и ко све има право да потпише тај Извештај. Председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић одговорио је одборнику Милићу да руководиоци одељења имају одређене надлежности и право на потпис у делокругу свог рада.

Недуго потом, усвојена је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Мали Зворник, којом је у оквиру Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове образован Одсек за инспекцијски надзор. По новоусвојеној одлуци, начелник Општинске управе може посебним решењем овластити друго лице за потписивање аката и то руководиоца одељења или унутрашње организационе јединице, као и лице које је тај акт донело.

Новом Одлуком о матичним подручјима на територији општине Мали Зворник, прилагођеној Закону о матичним подручјима и Инструкцијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, ради обезбеђења унапређеног, економичног и ефикасног извршавања поверених послова матичних књига и обезбеђења рационалног и делотворног рада у вођењу матичних књига, спојена су два до сада постојећа матична подручја, са седиштем у Малом Зворнику и Амајићу, у једно матично подручје Мали Зворник, које чине сва насељена места на територији општине. Од 2009. године, када је било шест матичних подручја, до данас, са смањењем броја матичара и анализом укупног броја матичних књига које су вођене на два подручја формирана 2015. године, поштујући демографске разлоге, број становника и географске разлоге, закључено је да је наступио погодан тренутак за рационализацију. Послови вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих за матично подручје Мали Зворник, које обухвата свих 12 насељених места на подручју општине, послови грађанских стања и послови који се односе на издавање уверења о чињеницама о којима воде службену евиденцију, као и уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција код Општинске управе, када је издавање тих уверења прописано законом, обављају се у седишту општине у Малом Зворнику, које је уједно и седиште Матичног подручја Мали Зворник. Месне канцеларије у Доњој Борини, Радаљу, Амајићу и Великој Реци, настављају да врше послове које се односе на оверу потписа, преписа, овлашћења, сагласности, рукописа, изјава о кучној заједници, узимања изјава од грађана по замолницама надлежних органа, оверу изјава на основу сведока, послове пријема поднесака за Општинску управу и њихово достављање и друге послове у оквиру своје надлежности.

Акредитовану Регионалну развојну агенцију Подриња, Подгорине и Рађевине, која је основана 17. јуна 2013. године, за подручје на коме живи око 150000 становника, заступала је директорица Љиљана Николић, изложивши извештај о раду за 2017. годину. Уз наративни, приложен је и финансијски извештај. Са територије Малог Зворника, оснивачи ове агенције били су општина Мали Зворник и Опште удружење предузетника Мали Зворник. Агенција организује обуке и презентације пројеката, пружа стручну и техничку помоћ. Бројни пројекти су активни и до њихове успешне реализације може протећи и неколико година. Константна обавеза ове Агенције је комуникација са оснивачима и медијска презентација. Николић је током излагања годишњег извештаја информисала локални парламент у Малом Зворнику да је РРА пружила помоћ при изради 11 локалних развојних пројеката, а развијена су три велика регионална пројекта, уз спровођење и извршење два.

Аплицирањем за три пројекта: „Унапређење производње и квалитета меда на територији Мачванског и Колубарског округа”, „Унапређење производње јагодичастог воћа” и „Унапређење производње и прераде лековитог и ароматичног биља”, подстицани су рурални и регионални развој.


Управо је унапређење развоја пчеларства предмет интересовања одборника Милоша Милића (ОГ СПС), који у свакој прилици истиче да пчеларство може општини Мали Зворник и Републици Србији може донети већу добит од извоза говеђег меса или малина, а локално пчеларско Удружење „Матица” заинтересовано је да учествује у наведеном пројекту и у свакој новој активности као сарадник РРА, нарочито за унапређење поступка „паковања меда на кућном прагу”.

Бављање пчеларством је, према речима директорице РРА Љиљане Николић, последњих година све уноснији агробизнис, активност која је најпреспективнија, нарочито за младе људе. Пчелари из целог региона располагаће по извршењу пројекта коме је одобрено финансирање у 2017. години опремом у вредности од 120 хиљада франака коју је обезбедила Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине преко Швајцарске агенције за развој. Нова опрема омогућиће пчеларима, који су истрајни у намери да је искористе, квалитетнију производњу меда, али и мање трошкове и ризике, уз опрему за производњу шећерних погача и лабораторију у Ваљеву, са микроскопима за детекцију и превенцију болести пчелињих заједница.

„Партнерство подразумева потписивање меморандума о сарадњи свих заинтересованих и мотивисаних пчелара, повезивање са објектима и установама где је приновљена опрема лоцирана, како би била доступна удружењима пчелара и појединцима. У региону где делујемо су изузетно активна удружења пчелара, они су веома расположени да обуче младе људе, трагају за подмлатком овог удружења, расположени су да пренесу своја знања и искуства. Завршни догађај биће организован после 20. августа”, каже Љиљана Николић, директор РРА Подриња, Подгорине и Рађевине.

Посебан пројекат, „Упознајте благо Подриња” – Едукација локалне туристичке привреде за промотивне активности и заједничке наступе, реализован је успешно у протеклој години. Радионице пројекта организоване су од септембра до децембра 2017. године, под покровитељством Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине, Министарства трговине, туризма и телекомуникација и продукцијске куће „Но лимит”. Присуствовали су им представници туристичких организација, запослени у туристичкој привреди и челници локалних самоуправа, из општина Богатић, Крупањ, Осечина, Мали Зворник, Љубовија и града Лозница. „Партнерство за будућност регије”, завршни догађај поводом реализације пројекта ,,Упознајте благо Подриња’’ који промовише регионално партнерство у области туризма одржан је 5. децембра 2017. у просторијама Образовно – културног центра „Вук Караџић” у Тршићу.

Извештај о пословању Црвеног крста Мали Зворник за 2017. годину и План рада Црвеног крста за 2018. годину образложио је секретар Црвеног крста Мали Зворник Драган Николић. Према финансијском плану за програмске активности у 2018. години предвиђено је 150.000 динара, за активност програма народне кухиње неопходно је 3.600.000 динара, побољшање рада организације и иновације захтевају 300.000 динара, а за редовно финансирање организације Црвеног крста у Малом Зворнику неопходно је издвојити 2.350.000 динара. Укупни трошкови у 2018. години, од 6.400.000 су незнатно већи од прошлогодишњих, када су расходи износили 6.275.754 динара. Народна кухиња Црвеног крста дистрибуирала је 26558 оброка у 2017. години. Сваки корисник, по оброку, добија пола векне хлеба и пола литре куваног јела. Црвени крст је и организовао транспорт пакета хране и хигијене до крајњих дистрибутивних места по месним заједницама. Према Плану и Програму Црвеног крста, основне активности које ова организација у Малом Зворнику реализује су: помоћ и омасовљавање давалаштва крви, едукација о HIV/AIDS и другим преносивим болестима, наркоманији и другим болестима зависности, туберкулози (TBC), Безбедности у саобраћају, Светском дану здравља, Недељи Црвеног крста, „Сунчана јесен живота”, Светски дан борбе против HIV/AIDS, Светски дан борбе против глади, Недеља солидарности, Хуманитарно-рекреативна акција „Трка за срећније детињство”, рад са подмлатком и омладином, Служба тражења, принципи и дифузија Међународног хуманитарног права (МХП – IHP), Посебна активност која има за циљ да приближи Међународно хуманитарно право младима узраста од 13 до 18 година, је образовни програм Истраживање хуманитарног права, обука за припрему и деловање у несрећама, омасовљавање организације, едукација волонтера, издавачко-пропагандна делатност, сарадња са спортским клубовима и Народна кухиња. Црвени крст, према одлукама Црвеног крста Србије реализује и ванредне акције које планом није могуће предвидети, закључио је своје излагање Николић.

Одборници су изнели и своје ставове о јавним паркиралиштима. Самостални одборник Далибор Липовац (Одборничка група „Снага народа”- Група грађана др Милан Лукић) интересовао се каква је пракса у општинама у окружењу, како су у зонама стамбених зграда регулисана повлашћена места за станаре и да ли ће станари плаћати паркинг, да ли ће општина купити спесцијализовано возило „паук” и да ли запошљавамо нове раднике у продаји и наплати паркинг карата?

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић истиче да је ово прва одлука којом се регулише увођење јавних паркиралишта и да ће се пажљиво разматрати њена примена, да ће се дорађивати ако и када се уоче пропусти. Један од циљева је и да се обуче постојећи радници у Јавном комуналном предузећу „Дрина”.
„Имамо пример добре праксе општине Крупањ, консултоваћемо се са њима. Одређене делатности ЈКП „Дрина” се, из године у годину, гасе и подржаћемо њихове раднике да се обуче за нове захтеве професије. Ми не планирамо да купимо „паука”, постоје могућности потписивања уговора са службама и фирмама које имају таква возила. Паркинг простор у центру се протеклих година користи као продајни плац, а прекршајне казне су минималне. Власницима се исплати да држе возила за продају на јавном паркиралишту и да повремено плате казну од 10.000 динара, што је минималан издатак у односу на зараду од редовне продаје аутомобила.”

Шеф одборничке групе Социјалистичке партије Србије Богдан Дукић мишљења је да је, уз стотињак расположивих места за паркинг, економска добит безначајна. „Корисније би било санкционисати излагање возила за продају на јавним паркиралиштима и проширити број паркинг места, како грађани не би остављали возила на путу и формирали једносмерне улице. Ми имамо два уређена простора за паркинг код Општинске управе, потом код пословнице Управе за трезор и јавна плаћања, библиотеке и паркинге код Старог моста. Према мојим сазнањима, ни Лозница као град са искуством у овој области нема добит, нема возило „паук” и та искуства нису позитивна.”

Зоран Јевтић истиче да одборници усвајају полазни документ, што је прилика да након почетка примене општина сагледа све почетне препреке у реализацији ове одлуке. „Желимо да ојачамо снагу ЈКП „Дрина”, да уведемо делатност која би им помогла да не преполове број радних места након гашења бројних услуга из прошлости.”

Одборник Милош Милић (ОГ СПС) обратио се челнику општине молбом да појасни ко је пласирао дезинформације о превозу суграђана, због којих се Зоран Јевтић недавно обратио јавности. „Поводом те одлуке о издавању повластица за превоз у локалном јавном саобраћају, органи Општинског одбора Социјалистичке партије Србије нису имали никакав критички став. Индивидуалне наступе појединаца ћемо осудити, уколико су те изјаве изречене у јавности и у супротности су са страначким одлукама.”

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић најоштрије је недавно у сопштењу за јавност критиковао појединце који спекулишу о одлуци општине о обезбеђењу бесплатног превоза у локалном јавном саобраћају за лица старија од 65 година и инвалиде са подручја општине, доводећи у заблуду грађане, који не спадају у наведену категорију, да им је ускраћено право на бесплатан превоз и да су оштећени.

Јевтић је истакао да се ради о политички мотивисаним коментарима и покушају политичких противника да, путем ширења дезинформација о поменутој теми, дискредитују рад општинског руководства, најављујући да ће против лица која шире лажи, уколико наставе и даље да их шире, покренути законом дозвољене мере.
Бесплатан превоз у локалном саобраћају за лица старија од 65 година и инвалиде општина Мали Зворник у 2018. години обезбедила је преко Удружења пензионера и инвалида из Малог Зворника, кроз суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.

Јевтић је подсетио суграђане да је општина на овај начин наставила позитивну праксу, уведену пре годину и по дана, по којој је најстаријим грађанима и суграђанима са хендикепом омогућила свакодневни бесплатан превоз у јавном саобраћају на територији општине.
Председник је демантовао да је тиме било ко од суграђана оштећен, истичући да Малозворничани млађи од 65 година ни раније нису имали право на повластице у локалном превозу. Он је додао да је лицима на које се наведена одлука односи пружена додатна подршка, тиме што им је омогућен свакодневни бесплатни превоз у јавном саобраћају, на који су, за време неких претходних власти, имали право два дана недељно.

„Нисмо могли да ускратимо неко право суграђанима, ако га није било. И ранијих година, изузев 2012. године, право на повластице у локалном јавном превозу имали су само суграђани старији од 65 година. На овај начин само смо наставили са позитивном праксом и подршком, коју смо за лица из наведене категорије увели и практикујемо већ годину и по дана, а која им омогућава свакодневни бесплатан превоз у локалном јавном саобраћају. Ранијих година право на бесплатан превоз најстарији суграђани имали су само два дана седмично”, објаснио је Јевтић у саопштењу.

„Постоје два општинска удружења пензионера, наша су и једно и друго. Због дезинформација и критика које су пласирали појединци, чије нам је име и презиме познато, из Удружења које ове године није овлашћено за издавање повластица за превоз у локалном јавном саобраћају, био сам присиљен да реагујем у јавности и објасним како је број корисника знатно проширен, а на смањен, како се тврдило.”

Зоран Бркић, руководилац Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове, у одговору на конкретна питања одборника Милоша Милића и Младена Савића, истиче да су бројни планови детаљне регулације дела речних корита који су усвојени на XVIII седници основа де се реше имовинско-правни односи и изврши замена општинског земљишта за приватно, ако је то у планском акту предвиђено. И председник Скупштине општине Радован Тадић наглашава да се усвајају иницијални акти за детаљну регулацију дела речних корита, те се ствара простор за преговоре са власницима приватних поседа у том обухвату, како би се донела решења која ће задовољити интересе локалне самоуправе и заинтересованих грађана.

Последњом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Мали Зворник, одржавање некатегорисаних путева је у искључивој надлежности општине, а месне заједнице су изузете и ослобођене те обавезе.

На дневном реду били су и предлог Одлуке о усвајању Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу новца прикупљеног по основу пореза на имовину у општини за период од 2018. до 2021. године, предлог Одлуке о успостављању сарадње и удруживања са градовима и општинама у сливу реке Дрине, као и предлог Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга породици са тешко оболелим, слепим или слабовидим чланом породице. Одборници су усвојили неколико Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора, изабрали члана комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и члана локалног савета за запошљавање, а усвојено је и решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Црвенкапа” у Малом Зворнику.


Седници, којом је председавао Радован Тадић, председник локалне скупштине, присуствовали су и заменик председника општине Мали Зворник Милош Радојчић, чланови Општинског већа, руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе Милан Јевтић, руководилац Одељења за локалну пореску администрацију Мирјана Јовановић, руководилац Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Зоран Бркић и шеф рачуноводства Маријана Максимовић. Скупштинску службу чине секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и саветник за послове Скупштине општине, повремених и сталних радних тела и комисија, председника општине и Општинског већа Зорица Зељковић.

Линк – Фото галерија: Мали Зворник инфо

Новинари: Далибор Крстић / Драга Прокопић

Видео запис: РТВ Лотел

Општеинформативни извештај веродостојно и чињенично преноси исход и ток догађаја. Видео запис извештаја са XVIII редовне седнице СО Мали Зворник који припрема РТВ Лотел, објавиће општина Мали Зворник на свом YouTube каналу.

Share