Одржана XII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник: Усвојен трећи ребаланс буџета

Извештај са XII редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Усвојен трећи ребаланс буџета у 2017. години

На XII редовној седници Скупштине општине Мали Зворник, одржаној у петак, 29. септембра, председник општине Зоран Јевтић образложио је Предлог Одлуке о трећим изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину која је након дискусије усвојена.

Локални парламент констатовао је да је одборник Српске народне партије Владан Јовановић приступио ОГ ,,Александар Вучић – Србија побеђује“. Стабилну владајућу већину, са 22 од 29 одборника Скупштине општине Мали Зворник, чиниће 17 одборника ОГ ,,Александар Вучић – Србија побеђује“ (15 одборника СНС, одборник СДПС и одборник СНП), два одборника Групе грађана „За бољи Мали Зворник – Драган Костјерчевић“, са којом ОО СНС има потписан коалициони споразум, уз сарадњу са независним одборником Јовом Роганом и два одборника Групе грађана „Др Милан Лукић – Снага народа“, док су у опозицији шест одборника СПС и независни одборник Далибор Липовац. Нови члан Општинског већа је Велибор Ракић. Он ће на тој јавној функцији наследити Марију Несторовић која је поднела оставку 21. септембра. Љиљана Станковић именована је за члана Комисије за Статут и прописе.

Скупштинска већина усвојила је предлог трећих измена и допуна Кадровског плана за Општинску управу и Општинско правобранилаштво општине Мали Зворник за 2017. годину, Одлуку о измени и допуни Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите, Одлуку о допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Зворник, Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Јавног комуналног предузећа “Дрина“ Мали Зворник, Правилник о изменама и допунама правилника о стипендирању студената и Решење о давању сагласности на употребу симбола општине Мали Зворник.

По новом ребалансу, приходи и примања буџета општине Мали Зворник за 2017. годину и пренета неутрошена средства из претходних година, са приходима и примањима из других извора овом Одлуком планирају се у износу од 633.329.000 динара. У односу на претходни план приходи и примања буџета већи су за 17.283.724 динара, а приходи и примања из других извора буџетских корисника већи су за 2.291.000,00 динара. Ребалансом се буџет прилагођава и новим наменским трансферима из других нивоа власти, инвестицијама у којима учествују ресорна министарства, повећаној наплати по основу кредита, приходима од накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта.

Приликом образлагања предлога о трећим изменама Одлуке о буџету, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић истакао је да се очекују значајнија, двоструко већа средства за асфалтирање некатегорисаних и уређење атарских путева од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у износу од нешто вишем од 4.724.000 динара. ,,Потребна нам је нова цистерна за воду и издвојили смо 3.000.000 динара за половно возило како бисмо коначно одвојили уредно снабдевање водом за пиће од прања улица старом цистерном. Мали Зворник може добити много редовним контактима и устаљеном сарадњом са републичком влашћу коју смо остварили и учврстили ове и претходних година“, рекао је Јевтић.

Током дискусије, одборник СНС Младен Савић тврди да нема довољно новца за инвестирање у игралиште које Велика Река годинама очекује. ,,Објекат који није предвиђен буџетом неће се ни радити. Где је прераспоређен највећи део новца од предвиђених 5.000.000 динара, јер сам уочио да је за суфинансирање спортског терена у Великој Реци у капиталним пројектима сада издвојено 700.000 динара?“ Савић и даље заступа став да је изградња једног километра приоритетних путева исплативија од асфалтирања кратких деоница дужине од 50 или 100 метара.

Богдан Дукић, шеф одборничке групе СПС, истиче да је буџет општине Мали Зворник по износу у категорији развијенихих општина, II или III групе. ,,Стално смо у суфициту, а правилна улагања немамо. Имамо и константни прилив новца из угашеног Фонда за развој. Не реализују се планирани пројекти. Јавни радови нису мерило запошљавања и оспособљавања младих људи да нас наследе. Евидентни су одлив кадрова и миграција становништва. Добро је што се гради постројење за прераду отпадних вода (ППОВ) у Сакару, али до краја 2017. године неће бити реализовано, као ни ППОВ ,,Нови мост“ за Доње Насеље. Већ би требало размишљати и о адаптацији, новој трави, дренажи фудбалског игралишта у Малом Зворнику. Прошле су деценије, а тренутно у Малом Зворнику игра више клубова, терен користи и подмладак. И простор Канцеларије за младе треба вратити у функцију. Топлана је озбиљан пројекат, очекујемо јавну расправу где би сви стручњаци и заинтересовани учесници изложили своје мишљење. Слажемо се да се два или три правца приоритетних путева требају пре урадити него више кратких деоница. Буџет је такав да захтева више озбиљности, рада и улагања у инфраструктуру. Ребаланси не доносе учинак ако су средства, планови и пројекти нереализовани. Одговорност је на скупштинској већини да се расположиви буџет реализује на прави начин“, истакао је Дукић

Представник одборничке групе СПС Милош Милић приметио је ребалансом предвиђено даље улагање у погон ,,Кончара“ у Брасини, иако је већ инвестирано у тај објекат, а посао са отварањем погона за производњу обуће „Brasina – Shoes“ је сада неизвестан. Према Милићевом мишљењу, доградња објекта ђачке кухиње у Основној школи ,,Стеван Филиповић“ у Радаљу је много скупља од реконструкције постојеће издвојене кухиње.
Одборник Милић је током протеклих скупштинских седница предлагао категоризацију општинских путева, одређивање стварних приоритета, првог и другог реда. По њему, још увек немамо довољно уређену инфраструктуру, нисмо основали локалну дирекцију за путеве, нису дефинисане примарне улице и није одређено највише осовинско оптерећење. ,,Путеве треба сврстати по приоритетима и решавање имовинско-правних односа би било олакшано. Овај предлог је основан, а категоризација неопходна. Струка мора дати своје мишљење“.

,,Још увек немамо повратне информације о локалним путевима од стручних служби Општинске управе“, истакао је председник Скупштине општине Радован Тадић. Он је на VI редовној седници, 17. марта, наложио да се припреме критеријуми за категоризацију и пречишћен текст Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Мали Зворник.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић, реаговао је на излагање претходника и изнео свој став о изложеној проблематици. ,,У оквиру активности на довођењу инвеститора у нашу општину, одржани су бројни састанци у Београду и један од најважнијих средином септембра у Лозници. Након изборне победе, приликом преузимања одговорности, затекли смо од претходне власти индустријску зону од само 40 ари. Увећали смо је на 70 ари, а успећемо, са доступним окружењем, да тај простор проширимо до 90 ари.
Критика за нерад није основана јер СНС доласком на власт није увела Мали Зворник у ред најнеразвијенијих општина. Ко је годинама вршио власт пре нас и где је одговорност претходника? Погон у Брасини је био опустошен. Сада је уређен, није више руина. Спремно чека инвеститора, безбедан је и има видео надзор. Директор и власник предузећа „Brasina – Shoes“ Владимир Мијатовић имао је нашу пуну сарадњу, сазвали смо састанак, информисали људе, организовали у априлу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) први Сајам запошљавања у Средњој школи Мали Зворник. Очекивали смо да ће он добити подстицаје државе, али смо недавно сазнали да је тај потенцијални инвеститор имао опрему која је старија од три године и не задовољава прописане критеријуме за доделу субвенција.

Свесни да немамо довољно простора који би привукао послодавце за отварање погона и запошљавање око 300 радника, заинтересовани смо за проширење простора куповином површине од око два хектара која припада фирми у стечају, ,,Двадесетпрви мај – Фабрика аутомотора“ д.о.о. Београд (ДМБ). Не знамо када ће расписати продају, а то може потрајати и у наредне две године.

Поред чињенице да имамо прилив новца из угашеног Фонда за развој, треба истаћи да смо наследили кредите без жираната, да смо дужни да утврдимо ко су ти људи и ко је одговоран за овакав пропуст којим је локална самоуправа у прошлости значајно оштећена. Јавне набавке се расписују у до сада највећем обиму и броју. Сви могу да учествују и предају конкурсну документацију, али имамо недавно случај да се нико није пријавио на расписану јавну набавку за изградњу резервоара пијаће воде у Доњој Трешњици. Опозиција нас прозива за застоје у изградњи водовода, а сва одговорност је на претходном руководству ЈКП ,,Дрина“. И улична LED расвета (LED је скраћеница за светлеће диоде (Light Emitting Diode)) ће бити реализована у догледно време. Свесни смо значаја појединих инфраструктурних пројеката, али их не можемо реализовати по приоритетима уколико су учестале анонимне пријаве и ометања у поступку решавања имовинско-правних односа. Игралишта су увек спорна ако постоје приватни власници парцела који коче њихову изградњу или обнову терена. Конкурисаћемо на републичке пројекте за регулацију речних корита.

Ми данас имамо пролазност и директне контакте са републичком влашћу. Министар за иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије Ненад Поповић помоћи ће нам да редовније користимо простор Канцеларије за младе када реализујемо идеју о формирању такозваног ,,Инкубатора за иноваторе“. Канцеларија би окупљала младе, талентоване људе, који имају развојне идеје, а министарство би могло, преко различитих програма, да их подржи и тако допринесе напретку локалне заједнице“, нагласио је Јевтић.

У осврту на рад Општинске управе, Јевтић истиче да има дивних, преданих и радних људи у стручним службама, али су уочени појединци који не задовољавају захтеве своје професије и немају добар учинак на послу. ,,Преузео сам такву одговорност и настојим да 11 месних заједница гледам као своју породицу. Одборник се може непрекидно залагати само за своје насеље, али ми не можемо дозволити фаворизовање појединаца“, рекао је Јевтић.

Шеф одборничке групе СПС Богдан Дукић појаснио је да он није рекао да су радници Општинске управе одговорни за нерад и да тренутно нема увид у то. ,,Ви сте на власти, са одређеним прекидима, у континуитету, од 2012. године. За три месеца улазимо у 2018. годину. Осврт на прошлост не доноси резултате. Исправите грешке претходника и дајте свој допринос. Ако господин Мијатовић не може да отвори погон за производњу обуће, очекујемо неког другог инвеститора пошто су услови у Брасини побољшани. Моје излагање о наплати средстава из бившег Фонда за развој искључиво је констатација о приливу средстава и суфициту који општина има. Надам се да због недостатка средстава за терен у Великој Реци нећемо пропустити неки конкурс Министарства омладине и спорта за изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике“, рекао је Дукић.

И одборник Милић наглашава да у дискусији никога није критиковао већ је износио предлоге и сугестије. ,,Данас није само СНС на власти. Имате и коалиционе партнере који су преузели одговорност“.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић подсећа да је Српска напредна странка са три одборника ушла у власт 2012. године. ,,Тонски записи постоје, а одговорност се лако може утврдити. Спортски клубови учествују са 20 одсто у конкурсима Министарства омладине и спорта. Ми данас планирамо јавне набавке континуирано и спроводимо их. Све пројекте усаглашавамо са изменама законодавства и захтевима струке. Појединци опструишу реализације капиталних пројеката, а имамо примере да нас уцењују или траже новац за већ откупљено и исплаћено земљиште. Не оспоравам ничије заслуге. И одборник је одговоран и заслужан приликом гласања у Скупштини општине. Данас тврдим да је ова владајућа коалиција значајно учврстила све прекинуте везе са републичком влашћу“.

Начелница Општинске управе Вања Благојевић након образложења истиче да је предлог трећих измена и допуна Кадровског плана за Општинску управу и Општинско правобранилаштво општине Мали Зворник за 2017. годину усклађен и са новим ребалансом буџета општине Мали Зворник. У циљу усклађивања броја извршилаца са Одлуком о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему локалне самоуправе за 2017. годину, те Одлуком о изменама Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора општине Мали Зворник за 2017. годину, у Општинској управи општине Мали Зворник предвиђено је 45 извршилаца. Максималан број запослених на неодређено време у систему јединица локалне самоуправе до 50.000 становника, какав је општина Мали Зворник, сведен је на 140. По овој измени утврђен је следећи број запослених на неодређено време: Општинска управа општине Мали Зворник – 45 запослених, Јавно комунално предузеће ,,Дрина’’ Мали Зворник – 54, Библиотека ,,17. септембар’’ – 10 и Предшколска установа ,,Црвенкапа“ – 31 запослених, што је 140 у укупном броју.

Одлуку о измени и допуни Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите локална самоуправа, у сусрет родитељима 21 детета који су социјално угрожени, прилагодила је чињеници да је Средња школа Мали Зворник ове школске године изгубила одељење правних техничара. Број корисника утврђује Стручни тим Центра за социјални рад. Превоз се плаћа на територији општине Мали Зворник, односно до Брасине и Велике Реке. И даље је на снази одлука да се право на бесплатан превоз обезбеди ученицима који похађају наставу у Каракају, Зворнику и Лозници у образовним профилима који нису заступљени у Малом Зворнику, односно ученицима из сеоских насеља који путују у Мали Зворник.

Милош Милић истиче два проблема који су уочени годинама уназад. Он сматра да се у кругу од 50 километара мора утврдити који образовни профили су исплативи и усклађени са потребама производње, привреде и пољопривреде. ,,Кључно је питање, ко су данас корисници социјалне заштите? Имају ли право на подршку локалне заједнице уколико по социјалну помоћ долазе луксузним аутомобилима, а користе имања и шуме које се још увек воде на преминуле родитеље? Можемо ли ускладити социјалну карту уз помоћ Службе за катастар непокретности?

И челни човек локалне самоуправе сложио се да има случајева злоупотребе социјалне помоћи. ,,Радимо да томе станемо на пут. Наш бивши начелник Општинске управе Владимир Петровић сада је Директор Центра за социјални рад у Лозници. Консултујемо се и са њима. Тражимо од матичара евиденцију о умрлим особама. Поједини суграђани свесно избегавају да пријаве имовину у катастар након оставинске расправе“, рекао је Јевтић.

Посебним Закључком Општинског већа, задужени су директор Средње школе Мали Зворник и директори основних школа са подручја општине Мали Зворник да, заједно са просветним инспектором Општинске управе, изнађу могућност за превазилажење проблема насталог укидањем једног одељења у Средњој школи Мали Зворник, односно, у складу са захтевима родитеља, планирају увођење нових образовних профила у средњој школи. Просветни инспектор ће у својству координатора, након састанка свих актера, доставити извештај Општинском већу на разматрање.

Правилник о изменама и допунама правилника о стипендирању студената усвојен је са циљем да се повећа број студената корисника студентских стипендија који успешно студирају на уписаним факултетима. Сада су заступљени и студенти струковних студија.

Руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе Милан Јевтић образложио је Одлуку о допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине. Општина Мали зворник је од 1. августа постала обвезник пореза на додатну вредност (ПДВ), те ће се на износ закупнине од закупаца пословног простора додатно наплаћивати и ПДВ. Уколико се пословни простор даје у закуп за обављање производне делатности, почетни износ закупнине биће умањен за 10 одсто.

Богдан Дукић, шеф одборничке групе СПС, поставио је одборничко питање – колико је капиталних пројеката реализовано у овој години, колико је јавних набавки расписано и реализовано, ко је руководилац одељења за грађевинске послове ЈКП ,,Дрина’’, шта је по образовању и какве су му квалификације, колики су приходи ЈКП ,,Дрина’’ од грађевинске делатности и колико је пројеката у 2017. години реализовала Канцеларија за младе.

Одборник Милош Милић интересовао се да ли су након санације последица бујичних поплава контактирани представници Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе“ јер је река Радаљ у њиховој надлежности као и све воде I реда. Јавно водопривредно предузеће ,,Србијаводе“ управља водним објектима за уређење водотока и за заштиту од поплава на водама I реда. Уређење водотока обухвата изградњу и одржавање водних објеката за уређење водотока (регулациони објекти) и извођење радова на одржавању стабилности обала и корита водотока и одржавању његове пропусне моћи за воду, лед и нанос.

Пут до адекватног искоришћења потенцијала и добијања званичног статуса Радаљске бање прилично је дуг и захтева првенствено плански развој и заштиту простора од пропадања. Након овогодишње презентације документа о потенцијалима Радаљске бање: ,,Елабората анализе потенцијала и истражних радова Бање Радаљ“, Милића занима да ли су начињени нови кораци ка експлоатацији природног водног блага. ,,Неопходно је испитати легалитет бушотина, решити питање узурпације извора и утврдити која су изворишта од интереса за општину Мали Зворник“.

Одборник СПС Милојко Божић питао је да ли се у Амајићу може побољшати водоснабдевање тако да цистерна допуни постојећи базен барем сваког другог дана.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић је одмах након излагања претходника одговорио на одређена питања која су у његовом делокругу рада.

,,Стручне службе Општинске управе посредоваће у контактима са ЈВП ,,Србијаводе“. Подржаћемо њихова улагања у воде I реда, све активности на одржавању стабилности обала и уређење корита реке Радаљ.
Свима нама је стало да се вода из Радаљске бање користи за лечење, рекреативни и бањски туризам. Ребалансом смо предвидели 400.000 динара за наставак започетих активности. Када смо установили да је приватник конкурисао једним од наших бројних пројеката разматрамо да ли има основа за подношење кривичне пријаве. Сматрамо да приватна фирма или лице немају привилегију да користе пројекте које је у прошлости финансирала општина Мали Зворник. Тражили смо и мишљење правобраниоца“.
После ребаланса, општина Мали Зворник, поучена искуствима из периода поплава 2014. године, купиће квалитетну половну цистерну за воду, у износу од 3.000.000 динара. ,,Нисам присталица куповине половне опреме, али нам је цистерна сада преко потребна. Морам истаћи да када узмемо постојеће изворе у сеоским насељима и пренесемо их у надлежност ЈКП ,,Дрина“, сви прикључци ће морати да се плате, а припадајуће обавезе су оптерећење за буџет суграђана. Надамо се да ћемо и тај базен у Доњој Трешњици решити до септембра 2018. године“, рекао је Јевтић.

Одборник Младен Савић упозорио је на бандере у сеоским подручјима које су пале и под напоном угрожавају суграђане и њихов сточни фонд. Он сматра да реконструкција и изградња сеоских путева не би смела да се врши у позну јесен и зиму. Такви путеви су лошијег квалитета у односу на оне које градимо средином године.

Челни човек локалне самоуправе истиче још једном да су поступци јавних набавки транспарентни, а до ове године их никада више није било расписано. ,,Када смо добили повраћај средстава уложених у санацију последица поплава од 120.000.000 динара, одлучио сам да их не утрошимо неплански и нерационално. Бесконачан круг тужби нас спутава да решимо проблеме са имовинско-правним односима, бетонирамо и асфалтирамо некатегорисане, атарске и локалне путеве у сезони. И електроснабдевање је отежано због истих проблема. Установили смо да је од 8000 стубова на територији наше општине свега 1000 бетонских. Напредак месних заједница у горњем крају директно зависи од брзине прибављања сагласности од суграђана и њихове солидарности у решавању заједничких проблема. Често можемо изгубити значајна средства која ће бити преусмерена другим општинама, ако се мештани не договоре о локацијама за стубове. Нестабилан напон угрожава и све електричне уређаје у кућама. Велики је ризик од оштећења. Стараћу се да заступам равномерно све месне заједнице. Ако је било политичких неслагања у прошлости, сада их не мора бити. 

Шеф одборничке групе СПС Богдан Дукић подсећа да је суфицит остварен преносом средстава од републике, по предатим рачунима за радове у време поплава 2014. Милош Милић додао је да ,,градити кров без темеља нема ефекта“. ,,Асфалтирање, па и бетонирање, без пројектно-техничке документације, без адекватног извођача не доноси квалитет. Мора се поштовати и максимално дозвољено осовинско оптерећење, иначе се уништавају постојећи путеви и претходне инвестиције“.

Председник општине Мали Зворник информисао је на самом крају скупштинског заседања присутне одборнике о састанцима са председником Републике Србије Александром Вучићем, бројним званичницима, директорима јавних предузећа, републичким функционерима и министром за иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије Ненадом Поповићем, о којима смо редовно извештавали током јула, августа и септембра.

,,За реконструкцију Старог моста (Краља Александра I Карађорђевића) одобрено је 600.000 евра (око 1.200.000 KM). Залажемо се да се мосту врати статус граничног прелаза, да се обезбеди боља трговина и кретање свих посетилаца преко моста који је тренутно намењен само за за одвијање пограничног саобраћаја, односно прелазак житеља подрињског, азбуковачког и јадарског краја. Резултат свих тих конструктивних сусрета је да се одређене, реалне инвестиције обезбеде за Мали Зворник и наш задатак је да створимо амбијент да привучемо инвеститоре и упослимо 300 суграђана. Имамо гаранције да ће инвеститори бити стимулисани за упошљавање нових радника и до три пута више, у односу на просечне субвенције државе“, закључио је своје излагање Јевтић.

Фото галерија: XII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Share