Одржана прва седница новоформираног Извршног одбора Удружења пензионера и инвалида Малог Зворника

Удружење пензионера и инвалида Малог Зворника, Извршни одбор и Скупштина предузимају иницијативе и акције код државних органа, организација социјалног осигурања, здравствене и социјалне заштите и других асоцијација које се баве питањима пензионера у циљу побољшања материјалног, социјалног и опште-друштвеног положаја пензионера.

У уторак, 21. фебруара Извршни одбор Удружења пензионера и инвалида Малог Зворника, у проширеном саставу, на седници која је одржана у просторијама Удружења усвојио је одлуку да се, након шест година, износ месечне чланарине од марта 2023. године повиси са 50 на 100 динара. Овим је подржана и верификована прошлогодишња иницијатива, са циљем да се Удружењу омогући већи број активности, у корист чланства.

Пракса је показала да се, уз симболично учешће чланова, прославе и једнодневни излети успешно могу финансирати средствима од месечне и годишње чланарине пензионера.

Наши суграђани који су своје поверење указали Удружењу пензионера и инвалида Малог Зворника користиће све погодности проистекле из месечних планова активности Извршног одбора овог удружења.

За све информације о учлањењу, погодностима и предстојећим активностима удружења, у 2023. години, можете се обратити председнику Миленку Мимету Мијатовићу (069 80 464 07) или потпредседници удружења Љубинки Љуби Ћирић.

Након фебруарске Изборне скупштине Удружења пензионера и инвалида Малог Зворника, чланови новоформираног Извршног одбора су: Никола Вићановић – председник, Андрија Илић – потпредседник, Верица Илић, Миле Алимпић, Чедомир Радић, Свето Бојић, Живојин Јевтић, Слободанка Петровић, Драгица Јеремић, Миланка Тадић и Милош Бошковић.

Фиксни контакт телефон Удружења пензионера и инвалида Малог Зворника је:

+381 (0) 15 471 069

email address: penzionermz@gmail.com

Адреса: Рибарска бб, 15318 Мали Зворник

Иницијатива за оснивање Удружења реализована је у мају 2017. године. 

Ваши поуздани партнери за пензионерске дане и ове године су компанија „ДДОР Нови Сад” и „Удружење пензионера и инвалида Малог Зворника”.

На основу огласа Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2023. годину, право на опоравак у некој од 26 српских бања, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија са пребивалиштем на територији Републике Србије, чија пензија не прелази 37.809 динара, ако немају других личних примања и нису користили ово право од 2020. године.

Пријаве на оглас пензионери поднoсe од 11. фебруара, а закључно са 2. мартом 2023. године, пензионерским удружењима и одборима на општинама у којима имају пребивалиште, а прелиминарна ранг листа биће објављена двадесет првог радног дана од дана истека овог огласа.

Фонд ПИО недавно је припремио и издао Водич за пензионере и наредних дана сви пензионери са пребивалиштем у Србији добиће на кућне адресе јединствену брошуру са прегледом свих погодности које су доступне пензионерима.

На једном месту понуђен је преглед многобројних бенефита које пензионери могу да користите, од оних које пружа Фонд ПИО, па све до оних које им пружају удружења пензионера, локалне самоуправе, банке, Фонд за здравствено осигурање, геронтолошки центри, клубови за старије и слично.

Извори: Удружење пензионера и инвалида Малог Зворника / Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Фото архива: Мали Зворник инфо / Удружење пензионера и инвалида Малог Зворника

Изабрано ново руководство Удружења пензионера и инвалида Малог Зворника

Share