Одржана прва редовна седница Скупштине општине Мали Зворник у новом сазиву

У Малом Зворнику данас је одржано прво редовно заседање Скупштине општине у новом сазиву. На дневном реду седнице нашло се 28 тачака.
Одборници СО Мали Зворник на данашњем заседању, између осталог, усвојили су предлог одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету за 2016. годину. Према усвојеном ребалансу, приходи и примања општинског буџета за текућу годину и пренета неутрошена средства из претходних година планирани су у износу од 590 милиона динара, а приходи и примања из других извора и пренета неутрошена средства из претходне године директних и индиректних буџетских корисника у износу од 50 милиона 910 хиљада динара, што укупно износи 640 милиона 910 хиљада динара. У односу на претходни план приходи и примања буџета мањи су за 1,67%, односно за 10 милиона динара, а приходи и примања из других извора буџетских корисника за 6,13%, односно за 3 милиона 327 хиљада динара. У образложењу одлуке о ребалансу општинског буџета наведено је да се највеће промене у плану прихода у текућој години односе на одступања код планирања пренетих неутрошених средстава из ранијих година и непланирање средстава која је општина добила на име рефундације расхода и издатака за санирање последица елементарне непогоде из 2014. године, те да су управо та одступања допринела да се знатно измени структура прихода и расхода у односу на првобитну одлуку.
У оквиру одлуке о ребалансу буџета усвојена су и два амандмана председника општине, од којих се један односио на обезбедјење средстава у износу од 133 хиљаде динара, или 5 % од укупног износа, за суфинансирање пројекта побољшања услова становања избегличких породица, одобреног од стране Комасаријата за избеглице Републике Србије, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу или опреми за две избегличке породице са подручја општине Мали Зворник.
Усвајање амандмана Одборничке групе „ДСС – Снага народа“, којим је тражено да се, због тешке економске ситуације у општини, у школској 2016/2017 из општинског буџета финансира ужина за ученике основних школа од првог до четвртог разреда, одложено је из процедуралних разлога, уз констатацију да би одлука о томе могла бити донета почетком нове школске године.
Усвајању одлуке о првом ребалансу буџета општине за 2016. годину претходило је усвајање завршног рачуна Општине Мали Зворник за 2015. годину и потврђивање мандата одборницима Српске напредне странке Миодрагу Васићу из Доње Трешнице и Јели Врачевић из Цулина.
У наставку седнице, између осталог, усвојен је и извештај о раду за протеклу и програм рада за наредну годину Центра за социјални рад Мали Зворник, предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације „Мостови и прелази у катастарским општинама Радаљ и Доња Борина“, те предлог одлуке о организацији и начину обављања такси превоза на територији општине.
На данашњој седници формиран је нови Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник , на чијем челу ће убудуће бити Драгослав Обрадовић, предузетник из Брасине.
Након разрешења дужности досадашњег директора ЈКП „Дрина“ Бошка Марковића, Скупшина општине Мали Зворник данас је за вршиоца дужности директора овог предузећа именовала Драгана Чикарића, дипломираног инжењера машинства из Малог Зворника.
Одлуком већине одборника нове управне одборе добиле су три малозворничке установе, Дом здравља, библиотека и Центар за социјални рад.
Од 20. маја текуће године скупштинску већину у Малом Зворнику чини 14 одборника Српске напредне странке у коалицији са два одборника групе грађана „За бољи Мали Зворник – Драган Костјерчевић“.
У Скупштини општине Мали Зворник делују укупно 4 одборничке групе. Поред поменуте две, ту су још и одборничка група „ДСС- Снага народа“, са 3 одборника и Социјалистичка партија Србије са 7 одборника.

Share