Одржана последња седница у актуелном скупштинском сазиву

У четвртак, 31. марта, одржана је XXXVII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник, уочи локалних избора 2016. последња у старом сазиву.

Усвојени су: Одлука о Општинском правобранилаштву Општине Мали Зворник и Програм мера подршке за спровођење пољоприредне политике и политике руралног развоја Општине Мали Зворник за 2016. годину, Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа “Дрина“ Мали Зворник за 2015. годину. Извештај о раду за 2015. годину и Програм рада за 2016. годину Библиотеке “17. септембар“ Мали Зворник, Извештај о пословању за 2015. годину и План рада за 2016. годину Дома здравља “Мали Зворник“, Одлука о утврђивању ерозивних подручја и прописивању противерозивних мера, Одлука о допуни Програма обнове мостова Општине Мали Зворник, Мере за заштиту пољопривредног земљишта на територији Општине Мали Зворник, Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Мали Зворник за 2016.

Локални парламент дао је сагласност на Програм Фонда за развој општине Мали Зворник за 2016. годину. Усвојене су одређене измене старијих програма Фонда за развој, првенствено као инструменти заштите од несавесних корисника кредита. Новина је да ће корисници у будућности одговарати и својом личном имовином, а Фонд не одобрава кредите оним корисницима и њиховим жирантима који имају нерегулисане и неизмирене обавезе према Фонду у прошлости. Средства Фонда могу се користити по основу кредита, субвенције и других врста подстицаја, попут оних опредељених за рурални развој, инвестиционим улагањима у пољопривреду за набавку пољопривредних машина, трактора, прикључних машина и опреме, набавку и постављање пластеника, набавку сертификованих и стандардних садница, приплодних грла стоке, регреса за вештачко осемењавање и осигурање животиња, усева, плодова и вишегодишњих засада, те стручна предавања и едукацију. Планирани прилив средстава Фонда за развој у 2016. години је нешто мало нижи од 36.000.000 динара.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић, у изјави за портал Мали Зворник Инфо, истакао је да постоји одређена сумња да су поједини корисници кредита из Фонда за развој Општине Мали Зворник вршили незаконите радње и њихови поступци ће бити предмет разматрања истражних органа, а заштиту имовинских права предузеће Општинско правобранилаштво које се оснива по Одлуци Скупштине општине Мали Зворник.

У осврту на Програм мера подршке за спровођење пољоприредне политике и политике руралног развоја Општине Мали Зворник за 2016. годину, који је претходно добио сагласност надлежног Мнистарства пољопривреде и заштите животне средине, председник Зоран Јевтић оценио је да је програм изузетно добар и подстицајан. Милош Милић (СПС) сматра да је требало изједначити производњу меда са осталим гранама пољопривреде, како бисмо анимирали младе људе да се посвете пчеларству и финансијки осамостале. Упозорио је колеге одборнике да пчеларству предстоје велика улагања због прилагођавања систему безбедности хране Хасап (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP). Чак ће се и тегла стандардизовати, обезбедити услови да се прави мед појави у свом оригиналном паковању, чиме ће се гарантовати да мед који се налази у тој тегли није фалсификован. Милић процењује да Подриње и Мали Зворник имају све предуслове за пристојну зараду од пчеларства, а опрашивање биљака поспешује друге активности и пољопривредне гране, те је износ од 150.000 динара, који је појединачно намењен пчеларима, недовољан. Раденко Врачевић (шеф одборничке групе СПС) подржао је излагање Милоша Милића, али су рокови за усвајање овог Програма и чекање на сагласност министарства онемогућили било какву значајнију измену. Врачевић предлаже да се са ветеринарима разговара на који начин би могло да се планира и олакша вештачко осемењавање, како би побољшали квалитет сточног фонда на овом простору.

Током разматрања Извештаја о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа “Дрина“ Мали Зворник за 2015. годину, одборник Јован Лазић (Група грађана „За Мали Зворник“, Жићо Јокић) увидео је диспропорцију у односу прихода од основних делатности, који се из године у годину смањују, те прихода од допунских делатности. ,,Ако ЈКП ,,Дрина“ дође у ситуацију да од наплате услуга грејања, водоснабдевања и одвоза смећа зарађује свега 25 одсто, онда се поставља питање потребе постојања таквог предузећа. Смањује се број прикључака за грејање. Чак и када се не греју плаћају по 3.000 динара. Канцеларија нема довољно, а социјални случајеви раде на улици као на принудном раду. Њима треба планирати послове и звати их по потреби. Стиче се утисак о намери једне групе радника да избегава своје обавезе и кваре слику о локалном јавном предузећу које је од велике важности за локалну самоуправу. Сматрам да је потребна реорганизација посла и ангажовање интервентне групе од два, три, радника која би у послеподневној смени отклањала кварове на водоводу и канализацији“, казао је Лазић.

Одборник Драган Богићевић, некадашњи лидер СПС и председник Општине Мали Зворник до краја новембра 2015. године, тврди да је допунска делатност комуналног предузећа нерегистрована. Изградња објеката и извођење грађевинских радова, по њему, није у надлежности ЈКП ,,Дрина“ што су потврдили локални и републички инспектори.

Директор ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник Бошко Марковић истиче да се предузеће може бавити грађевинским радовима при изградњи локалне водоводне мреже, као и привредна друштва, али се слаже да локалној самоуправи недостаје Дирекција за изградњу, како би се ЈКП ,,Дрина“ усресредило на своје основне делатности. ,,За неке делатности би било пожељно да се приватни предузетници региструју, укључе и ангажују у појединим пословима. Немамо оџачаре у нашем месту“, казао је Марковић.
Он је информисао одборнике да ове године, у оквиру прекограничне сарадње ЈКП ,,Дрина“ конкурише за средства која ће омогућити набавку великог трактора са прикључцима за уређивање приобаља, што би омогућило производњу сечке за биомасу, енергент у новој котларници. Партнери у пројекту набавке трактора су ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник, КЈП ,,Наш дом“ Лозница и ЈП ,,Регионална депонија“ Црни Врх.

Незванично сазнајемо, у оквиру трећег ИПА позива (Инструмент претприступне помоћи ЕУ) прекограничне сарадње Србије и БиХ, где су партнери општине и градови Зворник, Бијељина, Лозница, Богатић и Мали Зворник предвиђена је набавка комбиноване радне машине, ровокопача/утоваривача, (СКИП). Оба ИПА пројекта прошла су селекцију и ушла у ужи избор пројеката. Из сарадње са јапанским донаторима очекују лаки камион за одвожење кабастог отпада. Кроз програм пројеката за основне потребе становништва (ПОПОС), Влада Јапана је већ помагала Малом Зворнику за реконструкцију зграде основне школе.
Пре усвајања Извештаја о пословању за 2015. годину и Плана рада за 2016. годину Дома здравља “Мали Зворник“, локалном парламенту обратио се директор др Драган Бојић. Позвао је све народне представнике да подрже акцију превентивног прегледа жена мобилним мамографом, која траје од 24. марта до 27. априла. Председник општине Зоран Јевтић потврдио је подршку читаве локалне заједнице овом пројекту. ,,Извршено је информисање свих председника Савета месних заједница и пријем представнике института и установа који су задужени за спровођење програма организованог скрининга рака дојке на територији Републике Србије.“

У складу са реализацијом програма организованог скрининга рака дојке на територији Републике Србије, скрининг мамографијом и у складу са Планом спровођења Програма, на територији општине Мали Зворник, у периоду од 23. марта до 27. априла 2016. године, испред Дома здравља у Малом Зворнику радиће мобилни мамограф. Реализација прегледа мобилним мамографом у Малом Зворнику резултат је сарадње Министарства здравља, Канцеларије за скрининг рака, Института за медицину рада „др Драгомир Карајовић“, Института за онкологију и радиологију Србије, Завода за јавно здравље Шабац, Дома здравља Мали Зворник и Општине Мали Зворник. Мобилни мамограф је власништво Института за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“, који је задужен за реализацију и организацију рада у самом мобилном мамографу.
Наше суграђанке које су у циљној групи жена од 50 до 69 година старости су у прилици да се одазову овој акцији и искористе бесплатан превентивни преглед, јер се мамографским прегледом могу уочити промене које доводе до рака дојке у раној фази када је проценат излечења преко 90%. Да би се повећао обухват циљне групе за овај преглед, уз претходни упут специјалисте гинекологије, односно изабраног лекара у Дому здравља Мали Зворник, позиву се могу одазвати и жене од 40 до 49 година старости.

,,Због повећаног обима посла Јавног правобранилаштва града Лознице, сугерисано нам је почетком марта да Мали Зворник може ефикасније заштитити своје имовинске интересе формирањем правобранилаштва. Наших 20 предмета која се односе на Фонд за развој већ чека разматрање“, рекао је председник Јевтић. Правобранилац ће, према речима начелника Општинске управе Владимира Петровића, бити постављено лице и не подлеже забрани запошљавања, а коефицијент за обрачун плате је по основу сложености и одговорности изједначен са коефицијентом начелника Општинске управе.

Посебном одлуком допуњен је Програм обнове мостова општине Мали Зворник. Канцеларија за управљање јавним улагањима је ново тело Владе Републике Србије чији је посао управљање пројектима обнове и пружања помоћи након елементарних и других непогода. Одлично сарађујући са локалном самоуправом, обновиће или поново изградити четири моста на локалним рекама. Јавна набавка за изградњу је расписана, пројекти преузети, а процењена вредност ових радова је 79 милиона динара без ПДВ. Списак мостова оштећених бујичним водама, чија санација предстоји, садржи: мост преко Велике Реке у Подгају на путу Велика Река – Саставци, мост преко реке Радаљ на локалном путу Л 13 за заселак Тришићи – Баћин мост, мост на реци Радаљ у Радаљској бањи и мост на Боринској реци – на путу за заселак Дедиње у Доњој Борини.

Уз појашњење да су је грађани контактирали, бурно и јавно негодујући на учињено, на питање одборнице Винке Марјановић (ДСС) колико је лица задужено за планирање и уређење јавних површина и ко је наложио сечу стабала на простору испред некадашњег магацина ,,Срболека’’, председник општине Зоран Јевтић је потврдио да је комунални инспектор дао налог, а извршилац је ЈКП ,,Дрина“. Његов став је да стабла не могу да замене егзистенцију 25 запослених, а има усмено обећање закупца да ће након адаптације објекта и прилаза извршити адекватно уређење зелене површине.

Мр Милан Тодоровић, шеф одборничке групе Демократске странке категорично је нагласио да одборници и чланови Општинског већа нипошто нису могли да добију кредите из Фонда за развој или субвенције за привредне делатности, јер су у тренутку политичког ангажовања морали да се определе да ли ће бити политичари или предузетници.
Тодоровића је интересовало да ли је могуће да се Центар за социјални рад користи као инструмент предизборних активности, за куповину гласова за владајућу странку, тако што се корисник средстава социјалне заштите за 10.000 динара помоћи обавезује да гласа.

Зоран Јевтић предлаже да се истрагом утврди да ли је било злоупотреба средстава социјалне заштите. Он је већ на састанку владајуће коалиције и путем телефона разговарао са замеником председника и директорком Центра за социјални рад, констатујући да се лако може утврдити да ли има појединачних покушаја злоупотребе јер су искључени организовани страначки утицаји на ову установу. ,,Много је анонимности, нико не стоји иза своје речи, нико не потписује своје тврдње као што сам ја чинио у настојању да утврдим чињенице. Органи истраге ће радити свој посао, не сумњајте“, рекао је Јевтић, констатујући да су предизборне активности у току па су сумње велике, а обећања свих политичких учесника мегаломанска.
Одборник Младен Савић (СНС) заложио се за искључиво подстицање људи који савесно враћају кредите из Фонда за развој. Бројне фирме су основане, недуго по добијању кредита угашене, па је наплативост немогућа јер су чак и жиранти гасили своје радње и предузећа.

Радмила Караклић (Група грађана „За Мали Зворник“, Жићо Јокић) констатује да је погон „Кончара“ у Брасини уништен, зарастао у шибље и оштећеног крова стални предмет предизборних обећања, па је занима да ли је познато које године ће он прорадити.

Председник општине Зоран Јевтић истиче да је запошљавање грађана било приоритет и задатак власти пре избора и након њих. Најавио је могућности за улагање турског капитала у текстилни погон, а постоји интересовање Италијана за део објекта који би био намењен производњи обуће.

Заменик председника Општине Мали Зворник Богдан Дукић, као учесник у преговорима, потврдио је постојање два писма о намерама. Могући инвеститор је ,,Дрина обућа“ из Зворника (,,Обућа” д.о.о. Каракај). Коментаришући усвајање Програма Фонда за развој општине Мали Зворник за 2016. годину, Дукић је констатовао да су критеријуми за доделу средстава пооштрени и да ће убудуће корисници подстицајних средстава одговарати личном имовином за несавесну отплату кредита.

Уредник: Далибор Крстић
Фото: Мали Зворник Инфо

Share