Одржана IX редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

Нови ребаланс буџета општине Мали Зворник и Одлука о о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време

IX редовна седница Скупштине општине Мали Зворник одржана је у уторак, 4. јула. Локални парламент разматрао је 10 тачака дневног реда. Седницом је председавао председник Скупштине општине Радован Тадић, уз присуство 27 одборника. Након подношења неопозиве оставке, из личних разлога, изгласан је престанак мандата одборника Драгана Костјерчевића, који је до данас обављао функцију заменика председника Скупштине општине Мали Зворник.

Према оцени председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића, усвајање Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора општине Мали Зворник за 2017. годину је почетак доношења непопуларних мера. Максималан број запослених на неодређено време у систему јединица локалне самоуправе до 50.000 становника, какав је општина Мали Зворник, биће сведен на 140.

Првобитни предлог надлежног Министарства државне управе и локалне самоуправе био је да се број запослених смањи за 22 радна места, али је значајно ублажен чињеницом да ће у 2017. години бити спроведен поступак рационализације запослених на неодређено време за седморо људи.
Максималан број запослених на неодређено време у систему јавног сектора општине Мали Зворник утврђен је на следећим основама: Општинска управа општине Мали Зворник – 47 запослених, Јавно комунално предузеће ,,Дрина’’ Мали Зворник – 54, Библиотека ,,17. септембар’’ – 9 и Предшколска установа ,,Црвенкапа“ – 30 запослених, што је 140 у укупном броју.

Збрињавање вишка запослених спроводиће се пажљиво и на праведан начин. Средства за исплату новчане накнаде, односно отпремнине у поступку рационализације, обезбеђују се из буџета за Општинску управу, библиотеку и вртић, а комунално предузеће ће определити средства за своје запослене.

За сваку јединицу локалне самоуправе Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору дефинисан је оптималан број запослених – на основу интерног међусобног упоређивања јединица локалне самоуправе по основу површине, броја насеља, броја становника, броја туриста и броја језика у употреби. Јединице локалне самоуправе које имају број запослених испод предвиђеног оптимума добиле су простор за ново запошљавање, док оне изнад тог броја морају и ове године да смањују број запослених. До краја ове године на локалу је предвиђено укупно нето смањење броја запослених од 2.500.

Током досадашњег процеса рационализације пронађени су простори за уштеде али тако да није нарушен квалитет рада јавне управе и функционалност система. Србија је једна од земаља са најмање запослених у јавној управи у Европи, уколико је посматрамо према броју запослених у јавној управи у односу на 100 становника. Након два круга свеобухватне рационализације броја запослених, у Србији данас имамо 6.4 запослена у јавној управи на 100 становника, док је просек у ЕУ 8.5.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину, усвојена је због новонасталих околности, предстојеће рационализације броја запослених на неодређено време, али и због прилива средстава на име примања од отплате кредита.

Према речима председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића, овај ребаланс је изнуђен и примењене су неопходне мере. Смањене су текуће и капиталне субвенције у износу од 13.200.000,00 динара које се односе на изградњу топлане, а распоређене су на социјална давања запосленима и у оквиру буџетског фонда који се односи на геодетске радове и специјализоване услуге. ,,Посебно је драгоцено да ћемо уштедети значајна средства која смо издвајали за куповину гаса и интерконекцију током протекле две деценије. Успели смо да утврдимо жиранте за нека предузећа након објављивања исцрпног Извештаја Фонда за развој и наплатимо део кредита. Добићемо и финансијска средства помоћи за уређење просторија и трпезарије у Основној школи ,,Стеван Филиповић“ у Радаљу, па се очекује да ћемо до краја године припремати још један ребаланс“, истакао је Јевтић.

У изузетно повољним околностима за Мали Зворник, у јуну је обелодањено да десет топлана у Србији прелази на грејање на биомасу. Мали Зворник је део пројекта „Подстицање коришћења обновљивих извора енергије“. Заступљени су Нова Варош, Нови Пазар, Пријепоље, Бајина Башта, Ваљево, Прибој, Кладово, Мајданпек, Бечеј и Мали Зворник. Посао преласка на обновљиву енергију, вредан 27 милиона евра, Србија реализује уз подршку Влада Немачке и Швајцарске, кроз донације и повољне кредите немачке Развојне банке КФW. Министар енергетике потписао је са КФW банком више споразума о зајму по најповољнијим условима да њихове топлане скупи гас и мазут замене биомасом. Средства зајма ће враћати локалне самоуправе чији се пројекти из овог зајма финансирају и то од уштеда која ће бити остварена у процесу коришћења биомасе уместо фосилних горива. После преласка на биомасу поред топлотне енергије, те топлане ће производити и струју.

Приходи и примања буџета општине Мали Зворник и пренета неутрошена средства из претходних година овом Одлуком планирају се у износу од 598.018.276,00 динара, а приходи и примања из других извора и пренета неутрошена средства из претходне године директних и индиректних буџетских корисника планирају се у износу од 15.036.000,00 динара, што укупно износи 613.054.276,00 динара. У односу на претходни план, приходи и примања буџета већи су за 2.068.276,00 динара. Расходи су усклађени са приходима. Одређена средства су намењена за социјална давања у поступку смањења броја запослених на неодређено време. У Општинској управи, тим поводом, намењено је 5.100.000,00 динара, или 4.200.000,00 динара више него претходним планом. Предвиђени расходи за социјална давања запосленима у ПУ ,,Црвенкапа“ су 1.950.000,00 динара, што је 1.800.000,00 динара више у односу на претходни план.

Тонски прилог: Излагање председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића

Новом Одлуком о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора општине Мали Зворник, сада је предвиђено 47 извршилаца за 2017. годину. Начелница Општинске управе Вања Благојевић појаснила је присутним одборницима да је II измена и допуна Кадровског плана за Општинску управу општине Мали Зворник и Општинско правобранилаштво општине Мали Зворник за 2017. годину усклађена са новонасталим околностима у смањењу броја извршилаца на неодређено време и са изменом Одлуке о буџету.

Извештај о раду Општинске управе за 2016. годину образложила је заменица начелника Општинске управе Гордана Василић.

Одборници локалног парламента једногласно су усвојили Одлуку о равноправности полова. Под равноправношћу полова подразумева се равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима јавног и приватног сектора, у складу са законом. Принцип равноправности полова обезбеђује се приликом кандидовања за изборе на функције и приликом именовања, постављања и избора у органе јавне власти. Приликом именовања, постављања и избора представника органа јавних власти, овлашћени предлагач дужан је да предложи најмање 30 одсто представника мање заступљеног пола. Принцип родне равноправности интегрише се у све стратешке документе општине Мали Зворник, а нарочито у Стратегију развоја општине и Одлуку о буџету.

Видео запис: РТВ Лотел

 

Извори: Мали Зворник Инфо / РТВ Лотел

Фото галерија : Мали Зворник Инфо

Новинари: Далибор Крстић / Драга Прокопић

Share