Одржана друга обука представника општина за Пројекат Beware

У периоду од 6. до 7. новембра, одржана је друга обука представника локалних самоуправа у оквиру пројекта ,,Усклађивање података о клизиштима и обука општина за њихово праћење“: “BEWARE (BEyond landslide AWAREness)”.

Домаћин обуке била је општина Бајина Башта, која је уступила своју свечану салу, обезбеђујући на тај начин простор за извођење кабинетског дела обуке. Обуку су извршили професор др Биљана Аболмасов, Урош Ђурић и доцент др Милош Марјановић, а учествовали су следећи општински центри:

– Мали Зворник: Миливоје Танасковић и Зоран Бркић

– Љубовија: Митар Јовић и Александар Перић

– Лозница: Горица Тодорић и Тихомир Ђукић

– Крупањ: Мирослав Милутиновић и Милан Лукић

– Косјерић: Радослав Џудовић и Данило Јовић

– Бајина Башта: Милован Јездић и Младен Катић

Првог дана је протоколарно уручена донирана опрема (рачунар, таблет и навигациони уређај) од стране представника УН Програма за Развој у Србији, да би потом уследио кабинетски део обуке на којем су представљене теоретске основе и показне вежбе неопходне за реализацију циљева BEWARE пројекта од стране представника локалних самоуправа у будућности. Овај део програма трајао је од 11.00 до 19.00 сати, са адекватним паузама. Сутрадан је изведен теренски део обуке, који је обухватао одлазак на конкретну локацију евидентирану раније од стране BEWARE тимова. У питању је било клизиште у месту Црвица, недалеко од Бајине Баште на којем су се учесници оспособили да технички изведу евидентирање на практичном симулираном примеру, инструктивном за њихову будућу праксу. Сви учесници су са задовољавајућим успехом прошли обуку.

Основни циљ прoјекта BEWARE (Усклађивање података о клизиштима и обука општина за њихово праћење) је темељни допринос методологији прикупљања, обраде и развоја базе података о клизиштима кроз хармонизацију и стандардизацију података уз евидентирање клизишта у 27 циљних општина, након чега следи израда карте хазарда и ризика. Пројектом се такође јачају и државни органи, пре свега Министарство рударства и енергетике и Геолошки завод, за редовно праћење клизишта у складу са добром праксом и ЕУ директивама. Програм Уједињених нација за развој (УНДП) спроводи пројекат ,,Унапређена виталност и спремност за одговор на ванредне ситуације“ финансиран од стране Владе Јапана. Једна од компоненти овог пројекта односи се на помоћ Републици Србији у хармонизацији података о клизиштима, доприносу изради и допуни базе података-кастастра клизишта у земљи, као и , изради дигиталне карте хазарда и ризика. Циљеви ове компоненте пројекта Унапређења виталности и спремности за одговор на ванредне ситуације, су истовремено и BEWARE циљеви. Будући да је питање клизишта комплексан феномен, са подељеном надлежношћу органа државне управе и јавних установа односно предузећа у Републици Србији, постоји потреба да се подаци који се о клизиштима прикупљају, обрађују и систематизују унифицирају (хармонизују), да се ускладе са захтевима Европске Уније, као и да се учине отвореним и машински претраживим.

Ојачани, кадровски и материјално–технички капацитети 27 општина ће моћи редовно да прате и региструју клизишта на својим територијама, и дају допринос допуни националне базе података о клизиштима.

Уредник: Далибор Крстић

Извор: Пројекат | Beware

https://www.facebook.com/bewareproject/

Фото: Пројекат | Beware

Корисни линкови:

BEWARE пројекат

http://geoliss.mre.gov.rs/beware/?lang=sr

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја – BEWARE пројекат

http://www.obnova.gov.rs/cirilica/beware-projekat

Предстоји обука угрожених општина за праћење критичних клизишта

https://www.malizvornik.info/?p=327

The Harmonization of Landslide Data and Training of Municipalities for its Monitoring

http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/presscenter/articles/2015/05/14/the-harmonization-of-landslide-data-and-training-of-municipalities-for-its-monitoring-beware-beyond-landslide-awareness-.html

Share