Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница

На основу члана 121. став 4. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник”, број 21/18) и члана 4. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник” број 2/19 и 13/20), председник Скупштине општине Мали Зворник доноси

 ОДЛУКУ

о расписивању избора за чланове Савета месних заједница 

  1. Расписујем изборе за за чланове Савета месних заједница за 28. новембар 2020. године, у времену од 10.00 до 18.00 часова за месне заједнице: Брасина, Доња Борина, Радаљ, Доње Насеље, Центар, Сакар, Будишић, Амајић, Доња Трешњица, Цулине и Велика Река.
  2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана објављивања у Службеном листу општине Мали Зворник.
  3. Изборе за чланове Савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Зворник.
  4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Мали Зворник”.

 Скупштина општине Мали Зворник

 Број: 06-1943

Дана, 27.10.2020. године

У Малом Зворнику

Председник

Скупштине општине

Радован Тадић, с.р.

Извор: Општинска управа Мали Зворник

Фото: Општинска управа Мали Зворник

Поштујте мере превенције, будите одговорни према себи и према другима.

#МалиЗворник #Подриње #Србија #СРБ

#MaliZvornik #Podrinje #Serbia #SRB

#Covid19 #Corona #Sačuvajživote

Share