Обезбеђени нови контејнери за одлагање комуналног чврстог отпада

Јавно комунално предузеће (ЈКП) „Дринаˮ у Малом Зворнику добило је од Министарства заштите животне средине девет контејнера за сакупљање смећа.

Нови контејнери биће распоређени у месној заједници Центар, док ће постојећи са локација у Малом Зворнику бити премештени у сеоске месне заједнице.


Контејнери су добијени у оквиру јавног позива министарства упућеног локалним самоуправама за пријављивање потреба у вези са опремом за сакупљање отпада, која ће бити давана на коришћење, у циљу унапређења и заштите животне средине у 2022. години.

Извор: Општинска управа општине Мали Зворник
Фото: Општинска управа општине Мали Зворник / ЈКП Дрина

Share