Обавезна замена старе возачке дозволе за нову до 10. јуна

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ДИРЕКЦИЈА  ПОЛИЦИЈЕ

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У ШАПЦУ

Обавештење

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа у Шапцу подсећа грађане да ће возачке дозволе на старом обрасцу, у складу са чланом 351 Закона о безбедности саобраћаја на путевима, важити до 10. јуна 2017. године.

Возачка дозвола продужава се на захтев возача. Захтев се подноси лично у полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта.

Уз захтев треба приложити:

Возачку дозволу издату на старом обрасцу;

Уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила оне категорије за које се захтева издавање возачке дозволе које није старије од шест месеци (доказ треба приложити ако је ранија дозвола издата на период краћи од 10 година из здравствених разлога, односно ако захтев подноси лице које је старије од 65 година живота);

Важећу личну карту на увид;

Доказ о плаћеној:

1. накнади трошкова издавања возачке дозволе

прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца

износ: 255,00

2. накнади за издавање возачке дозволе

прималац: МУП Републике Србије

износ: 621,00

3. накнади за републичку административну таксу

прималац: буџет Републике Србије

износ: 700,00 динара.

Возачка дозвола за управљање моторним возилима издаје се на рок од 10 година.

Лицима старијим од 65 година дозвола се издаје са роком важења до највише пет година (у зависности од мишљења лекарске комисије). Лицима која у време издавања возачке дозволе имају више од 55 година, дозвола се издаје са роком важења до навршене 65. године. Изузетно, дозвола се може издати и на краће време, на основу налаза и мишљења у уверењу о здравственој способности за возача.

Након 10. јуна 2017. године возачке дозволе издате на старом (папирном обрасцу) неће моћи да се користе за управљање возилом у саобраћају, али ће и након тог датума, моћи да се замене за нове возачке дозволе. Захтев за замену старе возачке дозволе за нову може се поднети и електронским путем преко портала електронске управе коришћењем услуге „Замена старе возачке дозволе за нову (картичну)“.

Шабац, 17. мај 2017. године.

Фото: Зграда Полицијске станице у Малом Зворнику

Новинар – сарадник: Далибор Крстић

 

 

Share