Обавештење за кориснике Центра за социјални рад „Мали Зворник”

Обавештење за кориснике Центра за социјални рад „Мали Зворник“

Центар за социјални рад „Мали Зворник“ обавештава своје кориснике да се у циљу заштите корисника и запослених  у време ванредног стања обуставља рад у овом центру путем непосредног контакта са корисницима. Центар ће наставити да обавља своју делатност али ће убудуће комуникацију са корисницима обављати путем писане или електронске поште или телефонским путем.

Контакти Центра за социјални рад „Мали Зворник”

Телефонски бројеви: 015/471-190 и 471-693

Електронска пошта: malizvornik@minrzs.gov.rs и centarzasocrad@open.telekom.rs

#MaliZvornik #Podrinje #Mačva #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #CoronaVirus #Corona

#ОстаниКодКућe #OstaniKodKuće #Sačuvajživote

Share