Обавештење о излагању на увид дела Јединственог бирачког списка за територију општине Мали Зворник

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208-22
Дана: 01.12.2021. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 14. став 1. и чл. 151 и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Мали Зворник  

ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Мали Зворник изложен је у седишту Општинске управе општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр. 38, II спрат, канцеларија бр. 29.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Мали Зворник могу поднети општинској управи у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана, најкасније до дана закључења бирачког списка 31.12.2021. године до 2400 часа.

Грађани могу од расписивања републичког референдума, до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 25.12.2021. године до 2400 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће се на републичком референдуму изјашњавати по месту боравишта на територији општине Мали Зворник (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања спровођења референдума.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице задужено за пружање техничке подршке општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистрационом броју идентификационог документа.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Маризела Андрић, с.р.

Share