Наставак реализације акције „Мали Зворник по мери грађана”

Завршни састанак у оквиру консултативног процеса за израду текста јавног позива, критеријума и осталих аката у процесу укључивања грађана и грађанки у буџетске процесе кроз Акцију „Мали Зворник по мери грађана” одржан је у петак, 19. маја 2023. године у два термина: 10.00 и 16.00 часова.

И овом приликом, сала Центра за развој иновација у области заштите животне средине у сутерену Библиотеке „17. септембар” била је идеалан амбијент за организацију састанка или семинара.

Акције „Мали Зворник по мери грађана”, реализују се у сарадњи са „Хелветас СРБ” (Helvetas Swiss Intercooperation SRB) и покренут је консултативни процес израде Јавног позива.

Акција „Мали Зворник по мери грађана” представља облик укључивања (партиципације) грађана у буџетски процес, кроз омогућавање грађанима да својом иницијативом утичу на трошење дела средстава прикупљених од пореза на имовину.

Учешће грађана подразумева њихову партиципацију у процесу формулисања, усвајања и спровођења јавне политике, у конкретном случају јавне политике која је везана за прикупљање и распоређивање средстава остварених по основу пореза на имовину.

Реализација прве фазе „Акције” у сарадњи са представницима Владе Швајцарске, указала је на чињеницу да је партиципација процес који је привукао пажњу суграђана, што је директно резултирало реализацијом девет пројеката предложених од стране неформалних група грађана, а наведени пројекти реализовани су у осам месних заједница, од чега шест сеоских и две градске.

Модел укључивања грађана у буџетски процес који Вам представљају, захтева интеракцију и сарадњу целокупне заинтересоване заједнице, окупљене око неформалне групе грађана са Саветодавним телом и стручним службама ЈЛС.

Одлуком о буџету општине Мали Зворник опредељена су средства од 3.000.000,00 динара за реализацију наведене „Акције”, а овај процес на основу Меморандума о сарадњи биће подржан од стране „Хелветас СРБ” са додатних 1.950.000,00 динара, што збирно износи 4.950.000,00 динара.

Консултативни састанак има за циљ представљање досадашњих резултата консултативног процеса, изношење нацрта аката и њихово коначно усаглашавање кроз директне консултације и имплементацију могућих, прихватљивих и адекватних предлога у структуру Јавног позива. У оквиру ових консултација значајан део пажње Саветодавног тела усмерен је на сагледавање предлога заинтересованих лица из категорије осетљивих група.

У марту је одржан радно-консултативни састанак са председницима Савета месних заједница и представљени су начелни критеријуми Акције директорима основних и средње школе у Малом Зворнику.

Архива информација о пројекту „Мали Зворник по мери грађана”

💻 Извори: Општинска управа општине Мали Зворник / Мали Зворник инфо

📷 Фото: Мали Зворник инфо

Share