Наредба Штаба за ВС: Забрана кретања

Наредба Штаба за ВС: Забрана кретања

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/41
Дана: 21.03.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 21.03.2020. године донео је 

И З М Е НА   Н А Р Е Д Б Е
Број 06-667/10 од 18.03.2020.године

I

Забрањује се кретање на јавним местима односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинстава (окућница) у месној заједници Центар и Месној заједници Доње насеље лицима са навршених 65 и више година живота, односно  лицима са 70 и више година живота у осталим месним заједницама са подручја општине Мали Зворник.

II 

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

Командант штаба
Зоран Јевтић, с.р.

#Mali_Zvornik #Podrinje #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona

Share