Наредба Штаба за ВС: Пијачна продаја

Наредба Штаба за ВС: Пијачна продаја

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/148
Дана: 22.04.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са  Одлуком о проглашењеу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 22.04.2020. године донео је: 

Н А Р Е Д Б У 

I

ДОЗВОЉАВА СЕ продаја сопствених и других производа ван објеката за ову намену четвртком, као и свака врста продаје и пијачна продаја ван објекта који су намењени за ту намену, уз обезбеђивање примене свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести „Covid-19“ изазване вирусом „SARS CoV-2“ (држање социјалне дистанце, дезинфекцију  и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица).

Корисници услуга (продавци и посетиоци, односно купци) су дужни да се придржавају упутстава и да примењују прописе, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

II

О спровођењу ове Наредбе стараће се комунална и тржишна инспекција као и ПС Мали Зворник. 

III

Даном доношења ове Наредбе, престаје да важи Наредба Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник бр. 06-667/9 од 18.03.2020. године и Измена Наредбе број 06-667/9 од 18.03.2020. године, бр. 06-668/42 од 21.03.2020. године. 

IV

Наредба ступа на снагу даном доношења. 

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

Општински Штаб за ванредне ситуације

Командант штаба

Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства

#Mali_Zvornik #Podrinje #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona #OstaniKodKuće

Останите код куће, будите одговорни према себи и према другима.

Share