Наредба Штаба за ВС: Малопродајним објектима

Наредба Штаба за ВС: Малопродајним објектима

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/104
Дана: 07.04.2020.године

На основу члана 41. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС” број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 07.04.2020. године донео је

Н А Р Е Д Б У

I

Сви малопродајни објекти на територији општине Мали Зворник дужни су да се строго придржавају мера Владе уз поштовање радног времена и др., а у циљу спречавања ширења вируса КОВИД-19.                                                         

II

Инспекцијски органи задужују се да прате рад малопродајних објеката и појачају свој рад на терену како би проверавали да ли се поштују мере Владе.

III

Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

Општински Штаб за ванредне ситуације

Командант штаба

Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства

#Mali_Zvornik #Podrinje #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona #OstaniKodKuće

Share