Најава треће редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Председник Скупштине општине Мали Зворник, Драган Савић, сазвао је за уторак, 4. јуна, трећу редовну седницу локалног парламента.

Предложени дневни ред заседања садржи осам тачака.

Д н е в н и  р е д :

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2023. годину.

Укупно остварени приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, и издаци буџета за 2023. годину утврђују се у следећим износима:

I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година су 702.526.720,30 динара;

II Укупни расходи и издаци су 671.831.372,70 динара;

III Буџетски суфицит – позитивна разлика између укупног износа прихода и примања и укупног износа расхода и издатака је 30.695.347,60 динара.

Вишак прихода и примања, у износу од 30.695.347,60 динара, пренет је у 2024. годину и распоређен је за намене које су утврђене Одлуком о буџету општине Мали Зворник.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2023. године биће достављена Министарству финансија Републике Србије – Управи за трезор, најкасније до 1. јула 2024. године.

Завршни рачун буџета општине Мали Зворник за 2023. годину, поред свих пратећих биланса, образложења и извештаја, садржи и мишљење овлашћеног ревизора.

Предлог Одлуке о измени Одлуке о измени и допуни Просторног плана општине Мали Зворник.

Дoнoшeњeм oвe Oдлукe приступиће сe изради Друге измене и допуни Просторног плана општине Мали Зворник са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

Предлог Одлуке о измени Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за измену и допуну Просторног плана општине Мали Зворник.

Усвајањем би се изменио назив прошлогодишње одлуке и гласиће: Одлука да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за другу измену и допуну Просторног плана општине Мали Зворник.

Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању Општинског савета за миграције.

Савет за миграције, по правилу, чине представници извршног органа јединице локалне самоуправе (председник општине или члан општинског већа), центра за социјални рад, полицијске управе, службе за запошљавање, повереник и представник општинске управе. На основу Закона о управљању миграцијама, у раду Савета могу учествовати и представници установа надлежних за послове здравља и образовања, представник удружења за питања од значаја за област миграција и друга лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама на територији за коју је надлежан.

Предлог Решења о образовању Комисије за родну равноправност.

Пет чланова Комисијe за равноправност полова бирају се из састава одборника.

Предлог Решења о именовању председника и чланова Савета за безбедност општине Мали Зворник.

Савет за безбедност има председника, заменика председника и тринаест чланова. Чланови Савета могу бити грађани и одборници. Четири члана ће се накнадно именовати, по добијању предлога овлашћеног предлагача.

Одборничка питања.

Разно.

Почетак заседања предвиђен је у 10 часова.

Усвајањем предлога Одлуке о измени Статута општине Мали Зворник, на IX редовној седници, одржаној 25. јуна 2021. године, број одборника у Скупштини општине смањен је са 29  на 23, а ова одредба Статута, након одржаних локалних избора, примењена је у петак, 25. јануара 2024. године, приликом конституисања новог сазива локалног парламента.

Председник општине Мали Зворник је Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства, носилац листе „Александар Вучић – Мали Зворник не сме да стане”.

Заменик председника општине Мали Зворник Милисав Деспотовић, стручни радник у служби јавног информисања, приватни је предузетник.

Седницу ће водити председник Скупштине општине Мали Зворник Драган Савић. Скупштинску службу представљају секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и шеф Службе за стручне послове органа општине Зорица Зељковић.

Одборници локалног парламента у Малом Зворнику су:

Изборна листа „Александар Вучић – Мали Зворник не сме да стане”:

Драган Савић, приватни предузетник из Велике Реке;

Тања Перић, дипломирани правник из Брасине;

Драгана Несторовић, дипломирани економиста из Радаља;

Александар Андрић, професор физичког васпитања и спорта из Малог Зворника;

Јован Антонић, пензионер из Брасине;

Александар Средојевић, економски техничар из Радаља;

Јелена Ивановић, лабораторијски техничар из Доњег Насеља;

Тања Ћирић, економски техничар из Малог Зворника;

Славица Деспотовић, кројач из Доње Борине;

Владан Тодоровић, техничар железничко-друмског саобраћаја из Велике Реке;

Мевлудин Карић, механичар-возач из Доњег Насеља;

Јела Врачевић, пензионерка из Цулина.

Изборна листа „Ивица Дачић – Премијер Србије”:

Богдан Дукић, дипломирани економиста из Малог Зворника;

Др Гордана Цмиљановић, специјалиста опште медицине из Малог Зворника;

Александар Којић, мастер инжењер грађевинарства из Радаља;

Живко Зељић, инжењер електротехнике из Радаља;

Весна Самарџић, предузетница из Малог Зворника;

Др Марко Стевановић, доктор стоматологије из Малог Зворника;

Александра Глуваков, васпитач деце предшколског узраста из Сакара.

Изборна листа Група грађана „Снага народа” – др Милан Лукић:

Др Милан Лукић, доктор стоматологије из Доње Борине.

Изборна листа „Др Милош Јовановић – НАДА за Мали Зворник” – Српска коалиција НАДА – Национално демократска алтернатива – Нова Демократска странка Србије (Нови ДСС) – Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) – Војислав Михаиловић:

Др Далибор Липовац, специјалиста трансфузијске медицине из Малог Зворника;

Љубисав Крсмановић, менаџер у спорту из Доње Борине.

Изборна листа „Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници”:

Игор Бајуновић, мастер просторног планирања из Малог Зворника.

Први изабрани чланови Општинског већа су Никола Вићановић из Будишића, Јелена Самарџић из Велике Реке и Светлана Тадић из Доње Трешњице.

Извештај и видео-запис са конститутивне седнице Скупштине општине Мали Зворник објавиће регионални електронски медиј.

💻 Извори: Општинска управа општине Мали Зворник / Скупштинска служба Скупштине општине Мали Зворник / Мали Зворник инфо

📷 Фото архива: Мали Зворник инфо

Share