Најава периода инвестиција: Прекретница у привредном развоју општине

Извештај са XVI редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

У петак, 27. априла, одржана је XVI редовна седница Скупштине општине Мали Зворник, којом је председавао Радован Тадић, председник локалног парламента, у присуству 28 одборника.

Минутом ћутања одборници су одали почаст преминулом члану Општинског већа Душку Јовановићу.

У локалном парламенту формирана је нова одборничка група коју чине одборнице Српске напредне странке: Тања Перић, Јела Врачевић и Милена Петковић. Предводи их Тања Перић.

Дипломирани економиста – менаџер у здравству Валентина Ристић, из Велике Реке, именована је одлуком скупштинске већине за директора Дома здравља у Малом Зворнику.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић образложио је Извештај о раду Општинског већа и руководства општине за другу половину протекле године.

Општинско веће, председник и заменик председника општине (11 чланова) припремали су предлоге Одлука и аката које је усвајао локални парламент. Јевтић оцењује да је извештајни период значајан, првенствено због опсежних припрема за наступајуће инвестирање и покретање локалне привреде, сарадњу са суседним Зворником на пројекту обнове моста краља Александра I Карађорђевића, уложених напора у унапређење и заштиту животне средине, наставак водоснабдевања у сеоским насељима, изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, канализационе мреже, замене дотрајалих електроинсталација и нисконапонске мреже, израду планских аката, планова детаљне регулације, просторног планирања и урбанистичких пројеката, даљи развој туризма кроз регистрацију туристичких објеката, газдинстава и домаћинстава, усвајање и утврђивање износа боравишне таксе, пројекте очувања културно-историјских вредности и реконструкције најважнијих објеката који ће привући посетиоце у Мали Зворник, уређења подземног града Карађорђевића и археолошког локалитета Орловине.

Извештај је и рекапитулација одређених пројеката путне инфраструктуре који су успешно окончани, упркос свим проблемима са којима је локална самоуправа суочена, предложена решења су успешно примењена, а нерешени имовинско-правни односи често су кључна препрека за максималну ефикасност у спровођењу предлога које је Општинско веће током пет редовних и девет телефонских седница утврђивало. Једно од важнијих надлежности већа је предлагање плана прихода буџета, примања, расхода и издатака. Надзор над радом Општинске управе, предлози Одлука којим се решава социјална проблематика, оснивање стамбених заједница, награђивање најуспешнијих ученика и стипендирање студената, давање у закуп непокретности у јавној својини, прибављање непокретности, уз ангажовање на обележавању Дана општине Мали Зворник, само су део полугодишњих активности Општинског већа.

„Уз незнатно одступање од полазне теме, истичем да је резултат рада Општинског већа и руководства општине видљив и неоспоран. Погон фирме „Bauwin Decor” у Брасини, који је уобичајено „отваран” предизборним обећањима, коначно је прорадио. Проширили смо и индустријску зону до шест хектара, предстоји нам 4. маја потписивање меморандума о сарадњи, између општине Мали Зворник, државе Србије, посетиће нас Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић и инвеститора (фирма „Maydenim Tekstil”), којим ће прецизно бити дефинисане обавезе потписника. Дан раније, 3. маја, очекујемо и посету кинеских привредника којима смо препоручени, а у овим контактима драгоцено је искуство које имам из периода када сам путовао у радну и пријатељску посету Кини. Има основа да се радујемо предстојећим инвестицијама јер су реалне. Влада Србије пребацује на рачун општине 75 милиона динара за сређивање објеката где ће доћи инвеститори. Ми смо откупили око 5,5 хектара са 8.000 m2 пословног простора, а конкурисали смо за подстицајна средства Републике, у износу од 75 милиона динара, која су нам неопходна за опремање инфраструктуре у проширеној Индустријској зони, изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), објекте погодна и управне зграде. Држава ће нам помоћи да припремимо услове и простор за обуку и запошљавање 300 људи у првој години, а касније још 200 радника. 

У име становника општине Мали Зворник, захваљујем се председнику Србије Александру Вучићу и свима који су допринели да дође до реализације овог пројекта”, истакао је председник општине Мали Зворник.
Током припреме овог извештаја, потврђено нам је да су подстицајна средства Републике Србије већ уплаћена на рачун буџета општине Мали Зворник.

Ова фабрика, на простору некадашње пилане, неславно приватизованог ДИП „Ново Гучево”, које је крајем прошлог века запошљавало 377 радника, по узору на инвестирање у општини Лебане, ће ангажовати до 300 радника са подручја општине Мали Зворник, различитог степена образовања. Постоје потребе и за 15 високообразованих кандидата за посао, док би у следећој години, у склопу погона, уследила изградња перионице и пријем нових 200 радника.

Јевтић је нагласио да је и даље актуелна намера да се путем јавно-приватног партнерства са елементима концесије на земљиште од око 80 хектара, у власништву општине Мали Зворник, која је била предмет завршне расправе на X седници Скупштине општине Мали Зворник, омогући запошљавање што већег броја радника у делатности експлоатације камена кречњака, па и реализација старих планова да кречана буде лоцирана на простору „Бучевски поток”. Земљиште, које данас користи друштво „МБА Миљковић” д.о.о. Београд, је 2016. године обухваћено административним преносом извршеним ради експлоатације камена кречњака на локацији коју је раније користила „Равнаја” а.д. Покретања поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства, као иницијални акт, извршено је како би локална самоуправа коначно остварила прве приходе од рудне ренте. У блиској будућности могуће је спровести поступак избора најповољнијих од свих понуђача, заинтересованих за експлоатацију камена кречњака, производњу каменог брашна (филера), односно агрегата за путеве, туцаника, камена за шећеране, сепарисане ризле и ломљеног камена на локацији „Бучевски поток”.

Предмет дискусије и размене ставова биле су новоусвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлука о накнадама за заштиту и унапређења животне средине општине Мали Зворник којом се плаћања комуналне таксе за истицање фирме и плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине ослобађају предузетници и послодавци који запошљавају више од 200 радника, а скупштинска већина усвојила је и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Зворник, првенствено због стимулисања фирми које су спремне да у општинском пословном простору запосле у првој години најмање 250 нових радника на неодређено време, у производној делатности. У тим околностима, пословни простор у јавној својини општине Мали Зворник може се дати у закуп, за месечну закупнину од једног динара. Уговорени број радника може бити предмет измене на основу преовлађујућих економских и тржишних услова.

Милош Милић, представник Одборничке групе Социјалистичке партије Србије наглашава да је СПС увек подржавао запошљавање и инвестиције, а став Општинског одбора кога представља је да се и локалним предузетнцима који запошљавају по 50 радника требају понудити подстицаји, повластице и стимулације попут оних које ће добити нови инвеститори. „Да ли имамо гаранцију да животна средина у Индустријској зони неће бити угрожени токсичним материјама које се стварају у текстилној индустрији? Ако је животно окружење незаштићено, ослобађање некога од плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине може бити ризично”, казао је Милић.

Зоран Јевтић, председник општине Мали Зворник, рекао је да се стручне службе Општинске управе већ консултују са колегама који су имали искуства у овој области. „Не смемо смањити прилив новца у буџет. Тренутно стимулишемо озбиљне потенцијалне инвеститоре који ће запослити више од 200 радника. И ми и инвеститори морамо обезбедити поштовање законске регулативе, израдити безбедно и савремено постројење за пречишћавање отпадних вода, као стратешки важан објекат за локалну самоуправу. Наш инвестиција је 10 милиона динара и ми се већ морамо припремати за ребаланс буџета. Потребна нам је и трафостаница која ће обезбедити уредно снабдевање Индустријске зоне електричном енергијом и спречити губитке на преносној мрежи, са адекватним напонским нивоом и снагом.
Ако нам је у ресорном министарству, министар заштите животне средине Горан Триван из СПС, очекујемо и сарадњу наше локалне опозиције, која је и овом приликом подржала запошљавање.”

Реагујући на излагање председника општине, одборник Милош Милић сматра да не треба угрозити буџет општине Мали Зворник, али да се и наши суграђани који овде послују морају третирати као уважени чланови локалне заједнице. „СПС ће све своје ставове изнети за говорницом, што је усаглашено са становиштем Општинског одбора и одборничке групе СПС. Све што чујете ван Скупштине, у јавности, су индивидуални и незванични ставови, гласине или инсинуације.”

На дневном реду XVI редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник били су и бројни предлози Одлука о локалним таксама и накнадама, предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник, предлог Одлуке о економској цени услуга у Предшколској установи „Црвенкапа”, које оснивач утврђује годишње и у 2018. остају непромењене.

Посебном одлуком образован је деветочлани општински Савет за миграције, а Савет за безбедност општине Мали Зворник проширен је за седам нових чланова. Повећањем броја чланова на 14 омогућен је ефикаснији рад Савета, како би се успешно могао супротставити безбедносним изазовима. Локална скупштина усвојила је Одлуку о издавању билтена „Мали Зворник”, бесплатне публикације која се објављује по потреби, а уређиваће се у штампаној и електронској форми, како би се остварило и унапредило јавно обавештавање о питањима од значаја за живот и рад грађана општине Мали Зворник.

Будући да се бонови за обављање послова у месним заједницима, на име утрошеног горива, у износу од 30 литара месечно, више не могу обезбеђивати из буџета општине Мали Зворник, председници Савета месних заједница, када буду ангажовани, могу рачунати искључиво на непромењене досадашње износе накнада, изгубљених зарада, дневница и путних трошкова.

Одборник др Милан Лукић, предводник Групе грађана „Др Милан Лукић – Снага народа”, информисао је локални парламент да је током његовог мандата председника општине, у трајању од непуних пет месеци, након локалних избора 2008. године покренута иницијатива за промену назива школе у Доњој Борини у Основну школу „Владика Николај Велимировић”. Како је предлог предат Скупштини пре 10 година и није усвојен до сада, одборник др Милан Лукић очекује да ће овај скупштински сазив подржати ову иницијативу.

ОШ „Браћа Рибар” из Доње Борине основана је 1895. године, као четвороразредна школа за ученике са подручја Доње Борине и Брасине. До тада су ђаци из овог краја похађали школу у Бањи Ковиљачи и Зајачи. Самосталност и име „Браћа Рибар” (Јурица и Иво Лола Рибар), школа је добила 1996. године. До тада је често мењала називе, удруживала се и раздруживала са другим школама у општини.

Дневни ред садржао је више од 30 тачака. Издвајамо: Предлог решења о констатацији престанка мандата члана Општинског већа општине Мали Зворник; Извештај о раду Општинског већа и руководства општине Мали Зворник у периоду од јула до 31. децембра 2017. године; Извештај о раду за 2017. годину Библиотеке “17. септембар“ Мали Зворник; Програм рада за 2018. годину Библиотеке “17. септембар“ Мали Зворник; Извештај о раду Центра за социјални рад “Мали Зворник“ из Малог Зворника за 2017. годину; Извештај Центра за социјални рад “Мали Зворник“ из Малог Зворника о правима из социјалне заштите која се финансирају из буџета општине за 2017. годину; Програм рада Центра за социјални рад “Мали Зворник“ из Малог Зворника за 2018. годину.

Седници су присуствовали и заменик председника општине Мали Зворник Милош Радојчић, излагачи годишњих извештаја и програма рада, директорица Библиотеке „17. септембар” Славојка Спасеновић, директорица Центра за социјални рад у Малом Зворнику Биљана Којић, директорица Предшколске установе „Црвенкапа” Олга Тодоровић, заменица начелника Општинске управе Гордана Василић, руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе Милан Јевтић и стручни сарадник за пољопривреду у Општинској управи Мали Зворник Бранко Радић. Скупштинску службу чине секретар Скупштине општине Мали Зворник Слађана Марковић и Зорица Зељковић, саветник за послове Скупштине општине, повремених и сталних радних тела и комисија, председника општине и Општинског већа.

Фото албум: Мали Зворник Инфо

Белешка:

https://www.facebook.com/notes/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE-mali-zvornik-info/prekretnica-u-privrednom-razvoju-dolazak-investitora-i-zapo%C5%A1ljavanje-300-radnika/1245031842299914/

Видео запис: ТВ Лотел / Општина Мали Зворник

 

Општеинформативни извештај веродостојно и чињенично преноси исход и ток догађаја. Видео запис Извештаја са 16. редовне седнице СО Мали Зворник који припрема РТВ Лотел, објавиће општина Мали Зворник на свом YouTube каналу.

Новинари: Далибор Крстић / Драга Прокопић

Share