Мали Зворник добија подршку СКГО за унапређење административне ефикасности и делотворности

Током XLVI скупштине Сталне конференције градова и општина (СКГО) потписан је Меморандум о сарадњи између СКГО и 10 локалних самоуправа за имплементацију пакета подршке „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу”.

Овај пакет подршке има за циљ да помогне одабраним градовима и општинама да унапреде ефикасност и делотворности рада њихове локалне самоуправе путем стандардизације административних поступака и процеса и унапређењем знања и поступања у складу са законодавним оквиром који уређује ову област и постојећим добрим праксама.

Локалним самоуправама биће пружена подршка како у спровођењу организационог развоја ради пуне примене Закона о општем управном поступку (ЗУП), Закона о електронској управи и e-ZUP-a, тако и подршку за успостављање јединственог управног места, деконцентрацију услуга, односно поступака у месне канцеларија.

Подршку ће добити: Ниш, Крагујевац, Пирот, Врање, Сремска Митровица, Рача, Нова Варош, Мали Зворник, Свилајнац, Бела Паланка.

Пакет подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу спроводи се у оквиру пројекта „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу” који финансира Немачка развојна сарадња, а у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији”, који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Информациони систем e-ZUP је информатички алат који омогућава прибављање података по службеној дужности, а то представља велики искорак у аутоматизовању административних поступака и увођењу модерне електронске управе у Србији. Осам институција, као носиоци највеће базе података, омогућили су приступ подацима из укупно двадесет две базе података преко Сервисне магистрале органа. То су: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Национална служба за запошљавање, Министарство правде, Пореска управа Републике Србије и Републички геодетски завод. Информациони систем e-ZUP данас користи 320 различитих институција јавне управе које на дневном нивоу размењују податке у делићима секунде. (PC Press)

Извори:

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије

Немачка организација за међународну сарадњу

Фото: Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Share