Мали Зворник део истраживања: Како одговорити на ризике од катастрофа у Србији?

У току је истраживању за потребу израде новог Националног извештаја о људском развоју у Србији. Циљ истраживања је да понуди конкретне предлоге за унапређење одговора и припреме на ризике од природних катастрофа на локалном нивоу. У омладинском клубу Канцеларије за младе, 16. октобра представници Центра за истраживање јавних политика и Центра за социјалне политике из Београда одржали су састанак са активистима удружења и организација цивилног друштва (ОЦД) у Малом Зворнику како би се упознали са свим активностима које су, током ванредне ситуације 2014. године, у условима катастрофе, елементарне непогоде, бујичних поплава и клизишта, предузеле невладине организације (НВО), самостално или у сарадњи са локалном заједницом. Мали Зворник је једна од 13 општина одабраних за спровођење овог истраживања.
Отпорност и виталност општина у Србији да одговоре на ризике који им прете од природних и других катастрофа кључна је тема Националног извештаја о хуманом развоју (НХДР) за 2015. годину и новог истраживања које треба да понуди конкретне предлоге за ефикасније делање институција на локалном и националном нивоу. Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији изабрао је Центар за истраживање јавних политика и Центар за социјалне политике из Београда да припреме овај нови НХДР као одговор на изазове с којима се Србија суочила током прошлогодишњих мајских поплава. УНДП и Влада Србије деле став да отпорност и припремљеност општина да одговоре на ризичне ситуације представља стратешки важну тему која захтева свеобухватну анализу кроз објектив хуманог развоја.
Поред представника локалне самоуправе, полазећи од чињенице да су представници невладиних организација увек присутни у свим ванредним ситуацијама, да су директно укључени у све активности, у циљу отклањања настале штете, упућени су им позиви за учешће у фокус групи.
Теме за рад фокус група, су превентива, планирање, одговор на ризике од природних катастрофа у локалној заједници, са нарочитим нагласком на улогу механизама координације, сарадње, размене информација различитих актера у том систему и нарочито улогу и ангажовање локалних организација цивилног друштва волонтера и локиалног становништва у горе наведеним процесима.

Састанак са представницима Општинске управе и локалне самоуправе предводио је Стеван Вујасиновић, руководилац за односе с јавношћу и Саветник за партнерства са приватним сектором Програма Уједињених нација за развој (УНДП).

Уредник: Далибор Крстић

Фото: Далибор Крстић

Извори: Центар за истраживање јавних политика / Мали Зворник Инфо

Корисни линк:

http://www.publicpolicy.rs/

Share