Локалне финансије и животна средина: Кључни проблеми и могућа решења

Србија у наредном периоду мора да успостави ефективан систем финансирања заштите животне средине, нарочито на локалном нивоу, како би обезбедила здравље својих грађана, одрживост домаће привреде и усаглашеност са европским стандардима.

У овом тренутку, Србија се суочава за озбиљним изазовима у области заштите животне средине о чему говори чињеница да је за усаглашавање са високим стандардима ЕУ у овој области потребно издвојити више од 10 милијарди евра. Ситуација је нарочито проблематична на локалном нивоу, с обзиром на генерално недовољне капацитете локалних самоуправа са једне стране и велики обим надлежности које градови и општине имају у области заштите животне средине, са друге стране.

У циљу утврђивања постојећег стања у погледу финансирања заштите животне средине на локалном нивоу, спроведено је истраживање чији су резултати објављени у студији и завршном сижеу. Резултати студије указују на значајане проблеме са којима се локалне самоуправе суочавају. Велики број локалних самоуправа више приходује од локалних еколошких накнада него што троши за заштиту животне средине преко фондова за заштите животне средине. Такође, мање средстава се планира за расходовање, него што се приходује, што говори да је проблем мањих расхода у односу на приходе системског карактера. Присутни су примери ненаменског трошења и ненаменског планирања трошења средстава. Коначно, јавност је у недовољној мери укључена у процес финансирања заштите животне средине на локалном нивоу. На основу идентификованих проблема, студија нуди препоруке за побољшање финансирања заштите животне средине на локалном нивоу.

Извор: Центар за европске политике – ЦЕП

Прилог: Студија Центра за европске политике са препорукама и предлозима решења

Обновљена и чиста природа – здраво потомство

Пројекат је одобрен и суфинансиран ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2017. години.

Share