Климатске промене и природни хазард – Имам право да знам!

klimatske promeneImas pravo da znas „Климатске промене и природни хазард“ и „Имам право да знам“ називи су публикација које су настале у оквиру едукативне кампање пројекта „Дијалог за превенцију природног хазарда“. Публикације је издало Омладинско – еколошко удружење „Наша Љубовија“ из Љубовије ради обезбеђивања континуираног ванаставног образовања ученика у овој области. Стручну помоћ и подршку у изради публикација пружили су експерти носиоца пројекта – Уније еколога „Унеко“ из Београда, чији стручни радови су коришћени као основна литература односно извор инфомација за приређивање публикација. Оба издања штампана су у боји и врло квалитетно, на задовољавајућем формату и у високој резолуцији фотографија које илуструју текстове и помажу да ученици са лакоћом усвоје понуђена знања. Издања су доступна и на интернет презентацији пројекта, www.prirodnirizici.rs, у одељку публикације.

Share