Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за бебе/децу за путничка возила

Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за бебе/децу за путничка возила

Мали Зворник 14.12.2018. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Оштинско веће
Број: 06-2451
Дана: 14.12.2018. године
Мали Зворник  

Општинско веће општине Мали Зворник на основу овлашћења из члана 68. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник” број 5/15) по Препоруци Савета за безбедност општине Мали Зворник за набавку аутоседишта за децу, расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СЕДИШТА

ЗА БЕБЕ/ДЕЦУ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 

Позивају се родитељи са територије општине Мали Зворник који имају децу узраста до 5 (пет) година, да поднесу захтев за доделу бесплатних седишта за бебе/децу за путничка возила. 

Критеријуми за доделу аутоседишта су следећа: 

– Пребивалиште једног родитеља на територији општине Мали Зворник;

– Датум рођења детета да је после 14.12.2013. године;

– Не могу учествовати родитељи који су већ бесплатно добили аутоседиште, у претходној подели од стране општине Мали Зворник;

– Родитељи могу конкурисати само за једно аутоседиште. 

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања: 

– Попуњен Пријавни формулар;

-Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Мали Зворник (очитана лична карта);

– Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија). 

Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Мали Зворник.

Јавни позив биће објављен на огласној табли општине Мали Зворник и на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник.

Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве се неће разматрати. 

Образац пријаве се може преузети на писарници општине Мали Зворник сваког радног дана  у времену од 07:00 -15:00 часова, а биће објављен и на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник

Пријаве се могу доставити поштом на адресу Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38, са назнаком „За доделу аутоседишта за децу” или на писарници општине Мали Зворник. 

У случају да је број подносилаца благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих аутоседишта, предност  ће имати онај подносилац који је раније поднео пријаву. 

Све информације можете добити на број телефона 015/7195 188, локал 127, контакт особа Слободан Ракић. 

У Малом Зворнику,
Дана 14.12.2018. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                                                            Зоран Јевтић, дипл. инж. рударства

 

Share