Јавни позив за куповину нових трактора из ИПАРД фондова Европске уније

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписала је Јавни позив. Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку новог трактора, са стандардним деловима, уређајима и опремом за извођење пољопривредних радова, укључујући припадајућу тракторску кабину.

Jавни позив за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – куповину нове механизације и опреме, расписан је крајем децембра прошле године и рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је до 26. фебруара 2018. године. Јавни позив за куповину нових трактора  расписан је 4. јануара 2018. године, а рок за подношење захтева је, такође, до 26. фебруара 2018. године.

Тако је, после осам година, почела реализација дуго очекиваних претприступних средстава Европске уније, намењених пољопривреди у износу од 175 милиона евра, која су предвиђена бесповратно за период до 2020. године.

Да би дошли до новца из европских фондова пољопривредници морају да имају регистровано газдинство, три године искуства у пољопривредној производњи, плаћене обавезе држави. За куповину – дозволе, понуде добављача. За ту намену из Европских фондова и државне касе издвојено је око 40 милиона евра. Током трајања програма, до 2020. године, пољопривредници могу да конкуришу само за по један трактор.

Висина подстицаја износи од 60 одсто до 80 одсто, у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник, да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју и да ли се инвестиција односи на управљање отпадом и отпадним водама. 

Обухваћени су сектори млека, меса, воћа и поврћа и остали усеви (одређене врсте житарица и индустријског биља).

Износи подстицаја које корисник може да оствари у секторима воћа, поврћа и сектору осталих усева могу бити од 5.000 до 700.000 евра, а за секторе млека и меса од 5.000 до 1.000.000 евра.

Прихватљиве инвестиције и трошкови односе се на куповину нове механизације, опреме и трактора и опште трошкове (трошкови за припрему пројеката и техничке документације).

Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs.

Информације у вези расписаног Јавног позива могу се добити и путем телефона, позивањем Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 011/2607960; 011/2607961, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/3020100; 011/3020101, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

План позива за 2017. и 2018. годину погледати – овде

ИПАРД програм – актуелну верзију на српском погледати – овде

ИПАРД програм – актуелну верзију на енглеском погледати – овде 

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Шта је то ИПАРД? 

Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја 

ИПА* компонента 5 – Рурални развој (IPA Rural Development – IPARD) 

*ИПА Фонд (енглески Instrument for Pre-Accession Assistance) је инструмент за претприступну помоћ који је намењен пружању подршке земљама кандидатима, као и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ. Успостављен је Уредбом Европског савета бр. 1085/2016 од 17. јула 2006. године.

Имајући у виду комплексност система заједничке пољопривредне политике, ЕУ земљама кандидатима за чланство пружа подршку у процесу прилагођавања пољопривредног сектора и руралних области, као и за имплементацију законодавства ЕУ у оквиру Заједничке пољопривредне политике.

Компонента која се односи на рурални развој намењена је земљама кандидатима са циљем припреме за имплементацију и управљање Заједничком пољопривредном политиком ЕУ.

Имплементација помоћи у оквиру ове компоненте доприноси одрживом развоју пољопривредног сектора и руралних области. Такође, кроз процес за коришћење ове компоненте ИПА, земље кандидати за чланство у ЕУ припремају се за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за рурални развој (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD).

Основни принципи, на којима се заснива ИПАРД, су: подела обавеза између свих актера, успостављање ефикасног система интерне контроле, дефинисање јасних процедура за управљање ИПА фондовима, независна екстерна ревизија, транспарентне процедуре јавних набавки и кофинансирање.

Извори: РТС / Управа за аграрна плаћања / Удружење новинара за пољопривреду „AGROPRESS“/ Општинска управа општине Мали Зворник

Новинар сарадник: Далибор Крстић, инжењер заштите животне и радне средине

Share