Јавна расправа поводом предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

Позивају се сви заинтересовани грађани да 15. децембра, у 13.00 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, присуствују јавној расправи на којој ће се разматрати:

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на подручју општине Мали Зворник.

Предлог Одлуке можете видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту http://www.malizvornik.rs/ .

Прилог: Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

http://www.malizvornik.rs/dokumenta/2015/Odluka%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20odluke%20o%20lokalnim%20komunalnim%20taksama.pdf

Фото: Мали Зворник Инфо

Share