Јавна расправа о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину

Јавна расправа поводом разматрања Предлога Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06 – 914/2017-1

Дана: 05.06.2017. године

Мали Зворник  

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

Свa заинтересованa физичка и правна лица позивамо да дана 06. јуна 2017. године, са почетком у 13.00 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Kраља Петра I број 38 Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати:

Предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину.

Наведени акт мoже се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs. Ваше коментаре, мишљења и примедбе можете проследити и путем електронске поште на адресу: opstinamalizvornik@gmail.com.

                                                    ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

У прилогу:

Предлог Одлуке о првим изменама изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину

 

 

Share