Извршена набавка специјалног возила – амфибије за одржавање водених површина и чишћење приобаља

„Општина Мали Зворник, је за разлику од много већих и богатијих, како општина тако и градова, обезбедила средства за куповину амфибије. Поред Малог Зворника, амфибију поседује само још пет градова у Републици Србији.

За набавку возила из буџета локалне самоуправе издвојено је 19.194.876 динара.

Водене површине временом обрасту воденим растињем, што проузрокује ометање пловности језера, опадање нивоа воде а свакако да утиче и на ихтиофауну, бројност и квалитет рибљег фонда. Велики проблем је свакако и ниска еколошка свест. Где се у језеру налази доста плутајућег отпада, набављањем амфибије решавамо и тај проблем.

Воде и водени екосистеми свакако да су највећи туристички потенцијал општине Мали Зворник, где је наша обавеза да се очува аутохтоност фолоре и фауне и да допринесемо већој стабилности екосистема Зворничког језера и других водени површина”, наводи се у објави Туристичке организације општине Мали Зворник. 

За коришћење овог возила, специфичне намене, очекује се сагласност надлежног Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, а посао би обављало Јавно комунално предузеће „Дрина” Мали Зворник.

Извори: Туристичка организација општине Мали Зворник / Општинска управа општине Мали Зворник

Фото: Општинска управа општине Мали Зворник / Туристичка организација општине Мали Зворник

Share