Извештај: VIII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник

У петак, 9. јуна, одржана је VIII редовна седница Скупштине општине Мали Зворник којој је присуствовало 28 одборника. Локални парламент разматрао је 23 тачке дневног реда, које су одборници након образложења, расправе или разматрања усвојили.

Седницом је председавао Радован Тадић, председник Скупштине општине Мали Зворник. Поред одборника, учествовали су и председник Општине Мали Зворник Зоран Јевтић, заменик председника Милош Радојчић, чланови Општинског већа, начелница Општинске управе Вања Благојевић и стручни сарадници Општинске управе. Одсуствовао је заменик председника Скупштине општине Мали Зворник Драган Костјерчевић.

Скупштинску већину чини одборничка група Српске напредне странке (СНС), уз подршку коалиционог партнера, одборника Социјалдемократске партије Србије (СДПС), Групе грађана ,,За бољи Мали Зворник’’ и Групе грађана ,,Снага народа”.

Председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, образложио је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2016. године.
Укупно остварени приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из претходне године, су у износу од 591.500.000,00 динара. Према речима председника Јевтића, текући приходи и примања су око 397.199.000 динара, а пренета, неутрошена средства су нешто виша од 147.000.000 динара. Проценат извршења прихода и примања буџета за 2016. годину је 92,05 одсто. Укупно извршени расходи и издаци буџета општине Мали Зворник у 2016. години износе око 445.645.000,00 динара.

Детаљније у тонском прилогу:

Шеф одборничке групе СПС Богдан Дукић интересовао се да ли су утрошена средства опредељена на предлог Савета за безбедност за набавку возила и опремање Полицијске станице Мали Зворник наменским службеним возилом. Дукић је питао где се тај аутомобил сада налази. Председник Зоран Јевтић истакао је да су искрсли неки технички проблеми и та средства за возило ће бити део извршења буџета општине за 2017. годину.

Руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе Милан Јевтић образложио је Извештај независног ревизора о приложеним финансијским извештајима Општине Мали Зворник за протеклу годину. Према његовим речима, оцена приватне ревизорске куће је да су финансијски извештаји приказани истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима. Милан Јевтић је изнео и сугестије независног ревизора да је неопходно успоставити систем интерне контроле у складу са важећим законским прописима и започети процедуру доношења Правилника о управљању јавним финансијама и интерној контроли. Такође, по мишљењу ревизора, неопходно је ажурурати евиденцију о непокретности, али је комисија за попис општинске имовине већ оформљена и поступак пописа имовине и упис у катастар непокретности је у току. Потребно је и у пословним књигама општине исказати оснивачки капитал, сопствени удео општине у ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник, 6.160.000 динара.

,,Ради послова интерне ревизије би се морао упослити посебан кадар. Већина општина у Србији још увек није спровела наведене поступке и процедуре, а за нас је корисно да се захваљујући Извештају независног ревизора можемо припремити за предстојећи долазак државног ревизора“, закључио је Милан Јевтић.
И председник општине Зоран Јевтић сматра да је приватни ревизор имао значајну улогу да установи све процедуралне недостатке који се могу на време отклонити и синхронизовати пре посете државне ревизорске куће. ,,Коначно имамо сугестију и прилику да евидентирамо непокретности и упишемо све што је у власништву општине Мали Зворник“.

Извештај ревизора је саставни део Одлуке о завршном рачуну за 2016. годину, истакао је председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић.

Одлуку Надзорног одбора ЈКП ,,Дрина“ о измени и допуни програма пословања ЈКП ,,Дрина“ образложио је директор предузећа Драган Чикарић. Појашњено је и да ће општина Мали Зворник, поучена искуствима из периода поплава 2014. године, купити квалитетну половну цистерну за воду, у износу од 3.000.000 динара.

Одлука о првим изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину, први је овогодишњи ребаланс буџета усклађен са законским актима и прилагођен реалним потребама локалне самоуправе. Председник Јевтић истиче да ће се повећати расходи за текуће поправке и одржавање зграде, планирано је кречење објекта Општинске управе и кречење појединих верских објеката. Увећана су средства за набавку квалитетнијих надзорних камера које би регистровале и брзину проласка кроз центар Малог Зворника. Следи обнова неких спортских терена, попут Теретане на отвореном, која је освојена 2013. године у ,,Кока Колиној“ наградној игри, чије справе захтевају репарацију.

Неопходно је увећање расхода за Услуге по уговору, јер закони захтевају такво ангажовање извршилаца за потребе локалне самоуправе, у околностима када је на државном нивоу онемогућено повећање броја радника. ,,Очекујемо на јесен још један ребаланс због припрема за пројекат топлане на биомасу. Од тог пројекта ће имати велику корист корисници услуга даљинског грејања, али и сви мештани који буду прикупљали и достављали дрвну сечку за потребе нове топлане“, нагласио је Јевтић.

Богдан Дукић, шеф одборничке групе СПС, сматра да је повећање услуга по уговору од око 5.000.000 динара приметно и нерационално. Нада се да ће ова власт довршити започете капиталне пројекте водовода и LED расвете (LED је скраћеница за светлеће диоде (Light Emitting Diode))

Одборник Милош Милић (СПС), предлаже за следећи ребаланс буџета да се предвиде средства за израду ГУП и Плана детаљне регулације за Радаљ и Радаљско језеро, како бисмо развијали туризам и пољопривреду тог краја. Прве неопходне радње су израда пројектне документације, планова и откуп земљишта.
Милић сматра да се брига о безбедности у саобраћају спроводи само на магистралном путу и сума од око 2.000.000 динара није довољна за целу општину. За очување безбедности потребна је адекватна инфраструктура, а хоризонтална и вертикална сигнализација у средишту општине нису задовољавајући.

Председник Јевтић информисао је одборнике да ће већ у понедељак, 12. јуна, у ОШ „Стеван Филиповић“ у Радаљу бити представљени елаборати, сви пројекти и презентација о туристичким потенцијалима општине, доприносу развоја туризма путем боравишних такси и категоризацији објеката.

И ЈП ,,Путеви Србије“ ће у уторак одржати презентацију Плана управљања животном средином за радове на рехабилитацији Државног пута IБ реда, са циљем да се коначно ревитализује 1.800 метара коловоза од Новог моста до бензинске пумпе НИС, али и коловоз крај железничких прелаза на територији наше општине. Пројектом се уређују и тротоари.

,,Пројекти су предуслови који нам задају мноштво проблема, сагласности такође. Понашање појединаца, кашњења у спровођењу поступака јавне набавке, наш кадровски потенцијал, број и стручност сарадника у Општинској управи, значајно утичу на динамику и квалитет реализације наших планова“, закључио је Јевтић.

Извештај ће бити довршен до уторка.

Фото галерија: Мали Зворник Инфо

Новинар – сарадник: Далибор Крстић

Share