Извештај са IV редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

У раду четврте редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник, одржане 18. новембра, уз председавање Радована Тадића, председника Скупштине, учествовали су поред одборника и председник Општине Мали Зворник Зоран Јевтић, заменик председника Милош Радојчић, чланови Општинског већа, начелница Општинске управе и руководилац Одељења за финансије.

На дневном реду су биле 23 тачке, а већ на почетку седнице пред одборницима се нашао Извештај о извршењу буџета Општине Мали Зворник, од почетка године до краја септембра. О приходима и расходима у првих девет месеци, одборнике је известио председник општине Зоран Јевтић, као што је то учинио и на претходној седници, када се разматрао полугодишњи извештај.

Поред осталог, изнео је да су текући приходи и примања буџета већи за 9,55 бодсто у односу на исти прошлогодишњи период, а највише због добијених средстава на име рефундације трошкова извршених из буџета, за санирање последица поплава.

Председник Општине је подсетио и на издвајање средстава за запошљавање кроз Локални акциони план, којим је опредељено 27 милиона динара за ту намену, а до сада је са евиденције незапослених, до посла дошло 97 лица, што ће у наредном периоду имати приоритет.

Видео прилог: ТВ Лотел Лозница – Извештај са IV редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник, одржане 18.новембра 2016. године:

У наставку четврте редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник усвојени су извештаји о раду Општинског већа и руководства Општине, извештај о раду Управног одбора Фонда за развој, и о реализацији програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Мали Зворник.

Прихваћен је Извештај о раду Предшколске установе Црвенкапа, као и плана рада за 2017. Одборници су дали сагласност на Одлуку о изменама програма Фонда за развој, а донели су важну Одлуку о општинским некатегорисаним путевима и улицама.

На крају четврте редовне седнице СО МЗ, донето је и неколико решења о разрешењима и именовањима чланова, најпре члана Управног одбора Фонда за развој, а затим и чланова школских одбора неколико основних школа у Општини Мали Зворник.

Без расправе усвојена је оверена изјава о оставци одборнице Социјалистичке партије Србије Винке Бојић, а мандат је потврђен Милојку Божићу из Амајића (СПС).

Новинари: Драга Прокопић – ТВ Лотел / Далибор Крстић – Мали Зворник Инфо

Share