Извештај Фонда за развој достављен Скупштини општине Мали Зворник

Општинска управа општине Мали Зворник, у одговору на одборничко питање које је поставио представник одборничке групе СПС, Милош Милић, доставила је исцрпан Извештај Фонда за развој. Табеларни приказ обухвата укупно 150 корисника кредита, а размотрени су сви доступни подаци за период од протеклих 17 година, до гашења Фонда за развој, крајем 2016. године.

Посебном Информацијом за одборнике, установљено је и прецизирано је ко су корисници осам кредита додељених без средстава обезбеђења, у периоду од 2000. до 2004. године, када је Управним одбором Фонда за развој председавао Миодраг Лазић: ,,Дрински шаран“ ДОО Мали Зворник (1.800.000), ,,Еко Дрина Фиш“ ДОО Мали Зворник (1.500.000), ,,Машинокомерц“ ДОО Мали Зворник (1.500.000), ЗПР,,Јована“ Будишић (500.000), ГП ,,Грађевинар“ Мали Зворник (400.000), САР Божић Ђорђе Амајић (350.000), ЗПР,,Волво“ Мали Зворник (300.000) и СЗТР ,,Пиколо“ Мали Зворник (200.000 динара).

У циљу што бољег праћења формирана је посебна Комисија са задатком да изврши контролу наменског трошења средстава. Обрада података извршена је на основу расположиве документације Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности.

У Информацији за одборнике, истакнуто је да се ,,из приложеног образложења може закључити да од самог старта није постојала воља да се кредит врати, јер није обезбеђен средством обезбеђења, а и у случајевима када је у неким тренуцимабила могућа наплата од корисника кредита то није учињено, да ли немарношћу или намером, тема је којом се свакако треба бавити“.

Начелница Општинске управе Вања Благојевић након образложења истиче да се, путем консултација са јавним правобранилаштвом, за угашене предузетничке радње и њихове жиранте разматра, могућност покретања солидарне тужбе више физичких лица.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић оцењује да је након дугог периода затишја обезбеђена квалитетна информација о деликатном проблему који је вишегодишњи предмет интересовања локалне јавности.

Извор: Мали Зворник Инфо

Новинар – сарадник: Далибор Крстић

Share