Изабрано ново руководство Удружења пензионера и инвалида Малог Зворника

У понедељак, 13. фебруара 2023. године, у преподневним сатима одржана је Изборна скупштина Удружења пензионера и инвалида Малог Зворника, у сали Скупштине општине Мали Зворник. 

Подршком 19 присутних делегата изабрани су: председник, потпредседница, чланови Извршног и Надзорног одбора. У новом сазиву, председник удружења је Миленко Миме Мијатовић, а потпредседница Љубинка Љуба Ћирић.

На основу предлога председника, у Извршни одбор удружења једногласно су изабрани:

Никола Вићановић – председник, Андрија Илић – потпредседник, Верица Илић, Миле Алимпић, Чедомир Радић, Свето Бојић, Живојин Јевтић, Слободанка Петровић, Драгица Јеремић, Миланка Тадић и Милош Бошковић.

У Надзорном одбору су Момир Мићановић – председник, Љуба Младеновић и Милан Трифуновић.

Изборном скупштином Удружења председавао је Радован Тадић.

Седницу је сазвала Драгана Алексић, дотадашња председница Удружења (у периоду од јануара 2019. године до фебруара 2023. године). Констатујући да седници присуствује 19 чланова-делегата Скупштине удружења, предложила је следећи дневни ред:

Избор Радног тела од три члана (председништво);

Избор записничара;

Информација о раду и финансијски извештај за период од 2019. до 2022. године;

Конституисање Скупштине удружења;

Избор председника Удружења;

Усвајање Програма рада Удружења за 2023. годину;

Избор потпредседника Удружења;

Избор председника и чланова Извршног одбора;

Избор председника и чланова Надзорног одбора;

Разно.

Иницијатива за оснивање Удружења пензионера и инвалида Малог Зворника реализована је у мају 2017. године. 

Након једногодишње паузе у реализацији пројектних активности, Удружење се ангажује усклађено са финансијским могућностима и приливом новца од чланарина.

Екскурзије у 2022. години су финансиране средствима од месечне и годишње чланарине пензионера, наших суграђана који су своје поверење указали Удружењу пензионера и инвалида Малог Зворника и користе све погодности проистекле из месечних планова активности Извршног одбора.

За све информације о учлањењу, погодностима и предстојећим активностима удружења у 2023. години, можете се обратити председнику Миленку Мијатовићу (069 80 464 07) или потпредседници удружења Љубинки Љуби Ћирић.

Фиксни контакт телефон Удружења пензионера и инвалида Малог Зворника је: +381 (0) 15 471 069

email address: penzionermz@gmail.com

Адреса: Рибарска бб, 15318 Мали Зворник

Фото архива: Мали Зворник инфо

Share