Исправка закључка Штаба за ВС: Формирани оперативни тимови

Исправка закључка Штаба за ВС: Формирани оперативни тимови

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/81-1
Дана: 31.03.2020.године
Мали Зворник

ИСПРАВКА ЗАКЉУЧКА
Број 06-668/81 од 30.03.2020.године

I

Формирају се оперативни тимови, у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије КОВИД- 19 на територији општине Мали Зворник, за време трајања ванредног стања: 

За Црвени крст Мали Зворник

 1. Драган Николић, секретар
 2. Јасна Станковић, рачуноводствено – финансијски радник
 3. Енеса Хаџиефендић, програм народне кухиње

За Центар за социјални рад „Мали Зворник”, Мали Зворник

 1. Биљана Којић, правник и директор Центра за социјални рад
 2. Лазарела Велимировић, социјални радник
 3. Веселинка Мићић, економски техничар

За ЈКП „Дрина”,Мали Зворник

 1. Миладин Максимовић
 2. Срђан Јовановић
 3. Саша Алексић

За Дом здравља Мали Зворник

 1. Валентина Ристић, директор ДЗ „Мали Зворник”
 2. Др Синиша Бурић, помоћник директора ДЗ Мали Зворник
 3. Горан Самарџић, одговорни возач ДЗ Мали Зворник

За месне заједнице:

1. МЗ Брасина

   У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Милан Мишић, руководилац
 • Милада Обрадовић, члан
 • Марко Павловић, члан
 • Илија Павловић, члан
 • Милош Танасковић, члан
 • Александра Тошић, члан
 • Жељко Павловић

2. МЗ Доња Борина

У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Милисав Деспотовић, руководилац
 • Мирослав Којић, члан
 • Драшко Гајић, члан
 • Бошко Атанацковић, члан
 • Милена Петковић, члан
 • Дијана Островски, члан
 • Валентина Петровић, члан
 • Раде Живановић, члан
 • Ранко Ристановић, члан
 • Наташа Којић, члан
 • Драган Секулић

3. МЗ Радаљ

У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Миленко Павловић, руководилац
 • Драгица Теодоровић,члан
 • Младен Мићић, члан
 • Милојка Радојчић, члан
 • Бранко Јовић, члан
 • Александар Средојевић,члан
 • Данијел Илић, члан
 • Дарко Милић,члан
 • Зоран Јевтић, члан
 • Милица Гајић, члан
 • Миленко Јовић, члан
 • Владимир Којић, члан
 • Звонко Цвијић, члан

4. МЗ Доње Насеље

У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Драгослав Ружић, руководилац
 • Милан Ружић, члан
 • Драган Ивановић, члан
 • Белма Арифовић, члан
 • Сузана Стојановић, члан
 • Данијела Стојановић, члан
 • Ђорђе Зељић, члан
 • Слађана Јокић, члан
 • Драгиша Јеремић, члан

5. МЗ Центар

У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Милисав Јевтић, руководилац
 • Данијел Глигорић, члан
 • Драгана Живковић, члан
 • Љубиша Радовић, члан
 • Александра Лазаревић, члан
 • Лидија Стојановић, члан
 • Сузана Реповић, члан
 • Милан Остојић, члан
 • Игор Бајуновић, члан

6. МЗ Сакар

У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Иван Тешић, руководилац
 • Аида Шахмановић,члан
 • Марица Лукић, члан
 • Ади Шахмановић, члан
 • Мирослав Врачевић, члан

7. МЗ Будишић

У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Мирослав Петровић, руководилац
 • Јелена Јевтић, члан
 • Бојан Трифуновић, члан
 • Цвета Трифуновић, члан

8. МЗ Амајић

У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Крсто Божић, руководилац
 • Бранка Јанковић, члан
 • Драгица Јеремић, члан

9. МЗ Доња Трешњица

У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Зоран Вучетић, руководилац
 • Светлана Тадић, члан
 • Винка Бојић, члан

10. МЗ Цулине

У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Миленко Трифуновић, руководилац
 • Зоран Гајић члан
 • Мира Ранков, члан
 • Милан Живановић, члан

11. МЗ Велика Река

У оперативни тим се именују следећи чланови:

 • Гојко Смиљанић, руководилац
 • Владан Тодоровић, члан
 • Славко Вулетић, члан
 • Бранко Илић, члан
 • Слободан Ракић, члан 

II

Задатак тимова по месним заједницама је обилазак и помоћ лицима старијих од 65 година и онима којима је помоћ потребна и уочавање облика понашања грађана који нису у складу са одлукама Владе и Наредбом Општинског штаба за ванредне ситуације, односно које је потребно санкционисати у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије КОВИД – 19, а посебно грађана којима је решењем санитарног инспектора одређена мера самоизолације, као и извршавања других задатака по наредбама и мерама као и задацима Штаба. 

Тимови из  тачке I овог закључка су у обавези да надлежном органу пријаве сваки случај који је потребно санкционисати са аспекта спречавања, сузбијања и гашења епидемије КОВИД -19,  као да састављају дневне извештаје о својим активностима.

III

За координатора рада тимова из тачке I овог закључка именује се Милица Живановић, заменик начелника Општинске управе општине Мали Зворник, којој се достављају извештаји из тачке II став 2. oвог закључка.

IV 

Овај закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник и доставља се именованом лицу из тачке I овог Закључка.

Општински Штаб за ванредне ситуације

Командант штаба
Зоран Јевтић, с.р.

#MaliZvornik #Podrinje #Mačva #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #CoronaVirus #Corona

#ОстаниКодКућe #OstaniKodKuće #Sačuvajživote

Share