Идејно решење за изградњу пијаце и уређење плаже на реци Дрини у месној заједници Центар, као и парка и спомен обележја испред занатског центра

Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној 24. јануара 2020. године, на предлог одборничке групе Српске напредне странке, донела је Одлуку о покретању иницијативе за изградњу пијаце и плаже у месној заједници Центар и уређење парка и спомен обележја испред занатског центра. Позвани су грађани месне заједнице Центар да узму учешће у реализацији наведене одлуке и да идеје, предлоге, сугестије и коментаре доставе до 10. марта 2020. године општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на адресу: opstinamalizvornik@gmail.com .

На основу пристиглих идеја, предлога, сугестија и коментара, сачињено је Просторно решење у нашој визији реактивације локалитета у Малом Зворнику, које се заснива на четири целине:

  1. Плато испред пијаце

Формирање мултифункционалног јавног простора  са паркингом, испред пијаце, са улогом својеврсног платоа који би повезивао шеталиште поред Дрине, пијацу и простор будуће градске плаже. Овај простор би за  време одржавања локалних манифестација током лета могао да служи за презентацију  домаћих производа, заната, вештина и рукотворина, место за окупљања током регате, скобаљијаде и сл. Увести просторе за седење и дружење младих и старих, и надовезати се на постојећу изграђењу целину са клупама за одмор.

  1. Пијаца

Замишљена је као простор где постоје јасно издвојене целине, млечни производи са адекватном грађеном структуром која подразумева коришћења простора током целе године, простори за продају воћа и поврћа, текстилних производа и др. Пијаца би се надовезала на постојеће шеталиште крај Дрине, новопројектовани  плато, али и омогућила адекватнији колски приступ власницима тезги али и корисницима пијаце.

  1. Спомен парк

Реконструкција спомен парка се огледа  у постављању лаке конструкције типа настрешнице ка улици Краља Петра, како би се и у неповољним условима омогућио боравак у парку, пре свега деци и омладини док чекају превоз ка општинским насељима након школе, затим за коришћење у слободном времену. Потребно је увести нове клупе за седење, и ревитализовати постојеће стазе и споменик. Узгред, требало би размислити и можда изградити нова обележја са карактером споменика, истичући културно-историјске  локалитете (неки вид туристичких табли и презентација, подземни град, локалитет Орловине и сл.) на простору општине али и дати омаж палим борцима и истакнутим личностима кроз историју овог подручја.

  1. Градска плажа

Градска плажа са поплочаним партером, клупама за седење, различитим типовима игралишта за децу и одрасле, уз могућност  градње неког садржаја спортско рекреативног карактера.

Извор: Општинска управа Мали Зворник

Поштујте мере превенције, будите одговорни према себи и према другима.

#Mali_Zvornik #Podrinje #Србија #Serbia #SRB

#Covid19 #Corona #Sačuvajživote

Share