Грађански савет општине Мали Зворник успешно реализовао обуку за пројектни менаџмент

Анализирајући потребе организација цивилног друштва и потреба локалне самоуправе осмишљен је тромесечни курс ,,Пројектни менаџмент“ (PCM) који ће ојачати капацитете цивилног, јавног и приватног сектора за аплицирање сложених пројеката код доступних иностраних донатора и њихову имплементацију. Курс је финансиран од стране Општине Мали Зворник у оквиру јавног Конкурса за финансирање редовних активности и програма/пројеката удружења од јавног интереса за 2017. годину

Активности су реализоване у периоду од августа до децембра 2017. године. Курс Project cycle management (PCM) имао је за циљ да повећа ниво капацитета локалне заједнице за повлачење средстава претприступних и других развојних фондова за реализацију пројеката од значаја за одрживи развој општине Мали Зворник.

Пројектом је реализована едукација представника цивилног сектора, као и представника општинске управе, јавних служби и приватног сектора за писање и имплементацију сложених пројеката и партнерство јавног, приватног и цивилног сектора. Општина Мали Зворник одобрила је средства за јачање капацитета Организација цивилног друштва (ОЦД) и локалних стејкхолдера (заинтересованих страна) за управљање сложеним пројектима. Појам стејкхолдери потиче од енглеске речи ,,stakeholder’’ и односи се на сваку особу, групу или институцију која има одређене везе са пројектом, која реализацијом пројекта може нешто добити или изгубити. Термин је први пут записан 1708. године у значењу „особе која може да оствари учешће у резултатима или учешће у добитку“.

Први модул обуке за пројектни менаџмент одржан је 25. септембра, а завршни 12. децембра, када су полазницима курса додељени сертификати. Истрајност најмотивисанијих учесника семинара резултирала је конкретним предлозима, обликовањем идеја и припремама четири пројекта за конкурисање код одговарајућих донатора.

Извори: Грађански савет општине Мали Зворник / Мали Зворник Инфо

Фото галерија: Мали Зворник Инфо

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Share