Грађански савет општине Мали Зворник реализује обуку за пројектни менаџмент

У оквиру пројекта: „Јачање капацитета цивилног сектора и служби општинске управе за одрживи развој локалне заједнице“, који се финансира средствима из буџета општине Мали Зворник, након спроведеног Јавног конкурса за финасирање/суфинасирање трошкова редовних активности и пројеката удружења грађана и осталих организација цивилног друштва из буџета општине Мали Зворник за 2017. годину, одржана су три модула (тематски компактне целине) Обуке за пројектни менаџмент. Учесници (партиципанти) обуке су представници јавног и цивилног сектора општине Мали Зворник.

Активности ће се реализовати у периоду од августа до децембра 2017. године. Пројекат има за циљ да повећа ниво капацитета локалне заједнице за повлачење средстава претприступних и других развојних фондова за реализацију пројеката од значаја за одрживи развој општине Мали Зворник.

Током првог модула, крајем септембра учесници су упознати са основним дефиницијама пројектног менаџмента, као и планом едукације која ће трајати два месеца, у оквиру које ће заједнички развијати своје пројектне идеје. Почетком октобра дефинисане су припремне радње које се спроводе како би се одредили оправданост, значај и изводљивост изложених предлога пројеката. Кроз тимски рад, учесници су упознати са поделом пројектног циклуса по етапама, а појашњена им је важност идентификације (фазе анализе). Из више разлога, анализа проблема је критична фаза пројектног планирања, јер она води у све следеће анализе и одлучивања о приоритетима. Помоћу једног графичког приказа утврђује се главни проблем са свим његовим узроцима и последицама. Наредни је графички приказ циљева који даје слику будућности, односно стања када проблеми буду отклоњени.

Пројектом је предвиђена едукација представника цивилног сектора, као и представника општинске управе, јавних служби и приватног сектора за писање и имплементацију сложених пројеката и партнерство јавног, приватног и цивилног сектора. Општина Мали Зворник одобрила је средства за јачање капацитета Организација цивилног друштва (ОЦД) и локалних стејкхолдера (заинтересованих страна) за управљање сложеним пројектима. Појам стејкхолдери потиче од енглеске речи ,,stakeholder’’ и односи се на сваку особу, групу или институцију која има одређене везе са пројектом, која реализацијом пројекта може нешто добити или изгубити. (Термин је први пут записан 1708. године у значењу „особе која може да оствари учешће у резултатима или учешће у добитку“.)

Извори: Грађански савет општине Мали Зворник / Мали Зворник Инфо
Фото галерија: Грађански савет општине Мали Зворник

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Share