Годишњица формирања владајуће коалиције: 34. седница СО Мали Зворник

XXXIV седница Скупштине општине Мали Зворник

Мали Зворник, 30. новембра 2015. (Мали Зворник Инфо)

Годину дана након формирања владајуће коалиције, у петак, 27. новембра, одржана је 34. редовна седница Скупштине општине. Разматрано је седам тачака дневног реда. Усвојене су: Одлука о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2015. годину, Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, Одлука о усвајању Локалног оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали Зворник за 2015. годину.
Посебном одлуком покренута је иницијатива о братимљењу и успостављању сарадње општине Мали Зворник са општином Херцег Нови у Црној Гори. Братимљење и сарадња са општином Херцег Нови успоставља се у циљу дугорочног повезивања и сарадње у области привреде, пољопривреде и туризма, образовања, културе, спорта, здравствене заштите, заштите животне средине, локалне самоуправе и осталих сегмената друштвеног живота, о чему ће закључити посебан споразум.
Допуном дневног реда, након усвајања на Општинском већу и Штабу за ванредне ситуације одборници су размотрили Понуду Јавног урбанистичког предузећа (ЈУП) ,,План“ Шабац и одобрили средства за израду Плана детаљне регулације за изградњу десет мостова и прелаза на територији општине Мали Зворник.

Последњи ребаланс буџета усвојен је због одступања на страни прихода буџета. Наиме, један од основних прихода од пореза на зараде остварен је у мањем обиму током десет месеци, али је приход од пореза на имовину остварен већ скоро 98 одсто у односу на претходни план. Последњом Одлуком, приходи и примања буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године планирају се у износу од 614.212.500 динара. У односу на претходни план, приходи и примања буџета умањени су за 7.237.500 динара.

Одборник Драган Богићевић, који је до средине јула предводио трочлану одборничку групу ,,СПС – Ивица Дачић“, уочио је да су новим ребалансом знатно повећани издаци за уговоре о делу и угоститељске услуге. Новим финансијским планом СО Мали Зворник повећани су расходи предвиђени за накнаде одборницима, функционерима управних и надзорних одбора, те скупштинским комисијама и радним телима са 7.063.920 динара на 7.988.920 динара.
Расходи за услуге по уговору увећани су за 825.000 динара или 7,48 одсто, првенствено због повећања средстава за исплату накнада члановима Општинског већа и комисија именованих од стране председника за 515.000 динара, повећање средстава на име угоститељских и услуга репрезентације за 210.000 динара и осталих општих услуга за 100.000 динара. За набавку рекламног материјала који се обезбеђује крајем сваке године предвиђено је 450.000 динара.
Повећани су и расходи на име накнада за социјалну заштиту за 470.000 динара, због предвиђене исплате родитељског додатка за свако новорођено дете.
Богићевић примећује да су смањена средства за уређење објеката у којима су смештене сеоске амбуланте. Он тврди да је за реновирање Дома здравља, побољшање енергетске ефикасности и припреме за реакредитацију, од предвиђених 7.590.000 динара познато само да је за набавку нове столарије утрошено 2.300.000 динара. Занимала га је сума која се издваја за грејање јер тврди да је просечан рачун већи од 400.000, а претходни директор је, како је рекао, због ефикаснијег плана уштеда предвидео издвајања од око 250.000 динара месечно јер су по завршетку радног времена завртани вентили у просторијама које се не користе.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић рекао је да разуме настојања опозиције да уочава само недостатке и пропусте власти, али на годишњицу њихове смене и формирања актуелне владајуће коалиције он истиче остварене резултате.
,,Запослили смо, путем јавних радова, 130 људи и омогућили им прве приходе. Имамо приправнике и запослене по уговору о делу. У индустријској зони данас имамо асфалтну базу и бетонску базу, предвиђене за изградњу путева, дринске магистрале (државни пут Iб реда број 28) и моста који спаја Љубовију и Братунац. Један део простора некадашње пилане ,,Ново Гучево“ поново је прилагођен првобитној намени, јер су тамо недавно ускладиштене сировине за дрвнопрерађивачку делатност и започеће се са обрадом дрвета. Цена смештаја је порасла у Малом Зворнику“, рекао је Јевтић
Реагујући на излагање претходника, председник општине Мали Зворник казао је да је садашња власт омогућила да се чланови Општинског већа и комисија редовно плаћају. Општинска управа са 37 запослених нема вишак кадрова, напротив, осећа се потреба за стручним и квалификованим кадровима. Ако су ребалансом буџета умањена нека средства за капитално одржавање објеката, попут оних за реализацију радова у амбулантама Радаљ и Доња Трешњица, у образложењу стоји да је то учињено због немогућности реализације радова у овој години.
Јевтић сматра да се увек једноставно може утврдити и документовати ко све користи средства буџета за репрезентацију, а да се приликом боравка делегација и важних гостију у нашој општини новац увек користи наменски, тако да не оцене да су им ускраћени пажња и гостопримство.

Мр Милан Тодоровић, шеф одборничке групе Демократске странке, оцењује да је локална власт за годину дана нешто урадила, али ни близу ономе што је најављивала. ,,Приправници и запослени на јавним радовима ће ускоро кући, по истеку уговора. Евидентно је да сте више деловали на отклањању последица елементарних непогода. Углавном се позивате на уштеде са смањењем средстава за геодетске радове, а нисте испунили обећања о покретању бројних послова и довођењу инвеститора који ће уложити новац у локалну привреду“.

У осврту на запошљавање, одборник Богићевић тврди да ,,општина има довољан број политички подобних извршилаца“.
Реагујући на чињеницу да актуелна власт у свакој прилици истиче како је у прошлој години током ванредне ситуације утрошено чак 12 милиона за геодетске радове, а у 2015. је уложено 2,5 милиона за те потребе, одборник Драган Богићевић наглашава да је ова област много сложенија, те се та средства користе за бројне активности и вишенаменска су: приликом израде геодетских подлога за потребе разних врста пројеката, превод и куповину земљишта, односно читав низ геодетских радова. Рекао је и да су одређени послови и план асвалтирања магистралног пута уговорени у августу 2014. године када је он био на челу општине.

Председник општине Зоран Јевтић подсетио је одборнике локалног парламента да је претходна власт политичким компромисима упослила три члана Општинског већа, те да је затекао такво стање у тренутку примопредаје власти
,,Свако ко се данас у опозицији сети гладног народа и позива на проблеме суграђана, треба да увиди шта је учинио да их спречи и отклони док је био на власти“, рекао је Јевтић, додавши да се Општинска управа реорганизује јер су уочене одређене слабости. ,,Јавне набавке и тендери не могу више чекати да неко од радника и чланова комисије дође са боловања. Предузимамо мере да се отклоне сви могући недостаци који би успорили поступак набавке, а у очима грађана би владајућа коалиција била одговорна за необављене послове и неостварена обећања.“

Уредник: Далибор Крстић

Новинари: Драга Прокопић / Далибор Крстић

Видео прилог: РТВ Лотел Лозница

Фото: Мали Зворник Инфо

Корисни линк – Архива:

http://www.loznicainfo.com/smena-vlasti-u-malom-zvorniku-formirana-nova-vladajuca-vecina/

http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/uredba_o_kategorizaciji_puteva.pdf

Share