Године расплета за водовод у Доњој Борини

Након бројних контроверзних и оптимистичких најава које су мештане насеља Доња Борина донедавно држале у неизвесности, на ивици стрпљења, коначно је начињен најважнији корак у првој фази изградње водовода у Доњој Борини.

Овом приликом, из разговора са Љиљаном Радић, која је руководилац РЈ ,,Водовод и канализација’’ ЈКП ,,Дрина“, сазнајемо најважније информације како бисмо кориснике услуге водоснабдевања упознали са редоследом поступака који следе. У току је испитивање водоводног система под оптерећењем и испирање инсталације. Следи дезинфекција цевовода, анализа воде која се дистрибуира новим цевоводом, искључење техничке воде, повезивање новог и старог цевовода.

Према подацима ЈКП ,,Дрина“, хигијенски исправну воде за пиће, у погледу физичко-хемијског и микробиолошког квалитета ће добити корисници прве висинске зоне. Сви житељи чије су куће до 180 метара надморске висине могу очекивати нормално снабдевање водом, што је око 60 одсто становништва, према ранијим изјавама директора Јавног комуналног предузећа ,,Дрина“ Бошка Марковића.

Корисници у другој висинској зони, здраву воду за пиће добиће након обезбеђеног препумпавања воде у другом кораку. До тада ће у систему имати и даље техничку воду. ЈКП ,,Дрина“ је за препумпавање воде из прве у другу висинску зону обезбедило потребну пројектну документацију и сагласности. До завршетка друге фазе водовода за ту висинску зону биће обезбеђене јавне чесме у центру села или фиксне цистерне.

Уредник: Далибор Крстић

Фото: Wikimedia

Извор: ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник – Љиљана Радић, руководилац РЈ ,,Водовод и канализација’’, дипломирани инжењер геологије за хидрогеологију.

Архива свих наших вести о водоводу у Доњој Борини:

Доња Борина и Брасина: Мештани на ивици стрпљења захтевају здраву воде за пиће

Расплет: Водовод у Доњој Борини наредне седмице

 

Доња Борина на корак од здраве воде за пиће

http://www.loznicainfo.com/voda-u-donjoj-borini-zagadena-antimonom/

Share