Формиран информативни центар за помоћ и подршку грађанима

Формира се call  центар  који ће радити  радним данима од 07.00 до 15.00 часова. 

Број телефона путем кога ће грађани моћи да  добију информације  везано за coronavirus је  015-7-195-196.   Особа за контакт Светлана Петковић.   

Република Србија

Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-654
Дана: 16.03.2020 . године
Мали Зворник 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу  ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), на седници одржаној дана 16.03.2020.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је следећи                                                                       

З А К Љ У Ч А К 

                Формира се   call  центар  који ће радити  радним данима од 07h до 15h.  Број телефона путем кога ће грађани моћи да  добију информације  везано за coronavirus је  015-7-195-196.   Особа за контакт Светлана Петковић.                                                                    

II

         Закључак ступа на снагу даном доношења.

III

      Закључак објавити на сајту Општине Мали Зворник, на огласној табли Општине и доставити   повереницима цивилне заштите.        

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације 

Зоран Јевтић, дипломирани инжењер рударства

                                                                              

#Mali_Zvornik #Podrinje #Србија #Serbia #SRB

#VanrednoStanje #Covid19 #Corona

Share