Други ребаланс буџета: Извештај са XVII седнице Скупштине општине Мали Зворник

У петак, 25. маја, одржана је седамнаеста редовна седница Скупштине општине Мали Зворник, којом је председавао Радован Тадић, председник локалног парламента.
Одборници су на XVII седници за новог члана Општинског већа изабрали Срђана Јовановића из Радаља, који ће обављати ту дужност након преране смрти члана већа Душка Јовановића.
Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић образложио је Предлог Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину.
И овај ребаланс буџета се ради због промена у структури, како у оквиру прихода и примања, тако и у структури расхода и издатака буџета. Одлуком су планирани у износу од 752.757.000 динара. Укупан износ, са средствима индиректних буџетских корисника је 759.407.000 динара.

Посебним амандманом, који је усвојен, председник општине Зоран Јевтић реаговао је на измењене околности и недавно потписивање уговора о реализацији пројекта адаптације и уређења дела „Подземног града Карађорђевића” у Малом Зворнику, вредног 37 милиона динара, чији већи део финансира Влада Србије.
„На основу потписаног Уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација у вредности од 32 милиона динара, увећани су приходи буџета, те се прилагођавамо овој повољнијој новонасталој ситуацији. Од овог износа, 26 милиона распоредиће се на адаптацију и уређење Подземног града Карађорђевића, док ће шест милиона бити распоређено на уређење ентеријера ове туристичке атракције. Општина Мали Зворник је првобитно планирала 11 милиона динара за ту намену, али је вредност одобрених улагања утростручена, а договорено учешће локалне самоуправе је пет милиона. Разлика од шест милиона ће бити распоређена у буџетску резерву. Усвајањем овог амандмана, стичу се и предуслови за реализацију наменских средстава и расписивање јавних набавки у предвиђеним роковима”, наводи се у образложењу амандмана председника општине.
„Сарадњом и повезаношћу са републичком влашћу, обезбедили смо значајну помоћ, од око 110 милиона динара, за реновирање, доградњу и изградњу објеката у индустријској зони, куповину неопходне трафостанице вредности од око шест милиона, пројекат уређења Подземног града, а обезбеђено је 2.500.000 за врло важан пројекат водовода Цулине – Велика Река. Значајно је да ћемо се припремити за побољшање енергетске ефикасности у школама у Доњој Борини и Великој Реци, ове године, окончаће се и поступак изградње трпезарије, довршетка игралишта и увођења грејања на биомасу у школи у Радаљу. Понекад се суочимо са решивим административним препрекама. Рецимо, за наше пословне објекте које смо издали у закуп ми плаћамо струју ЕПС, а онда је наплаћујемо закупцу Срболека, Кончаре и Пилане.
Планирамо изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Доњем насељу у износу од око 12 милиона динара и улагање четири милона динара у завршетак ППОВ у Сакару. Решавамо и канализацију у улици Милоша Гајића. Буџет је пренапрегнут. Морамо да се одрекнемо привремено нечега, да уштедимо како бисмо улагали у предуслове за запошљавање суграђана. Тиме мислимо и на будућност и на повећање прихода од Пореза на зараде већ у следећој години. Уважавањем приоритета, свесни смо да је неопходно остварити и одређене уштеде, те смо ребалансом предвидели умањење сталних трошкова за 1.500.000 динара, текуће поправке и одржавање за 2.000.000 динара. Расходи за материјал биће умањени за 5.500.000 динара, а трошкови транспорта за 2.500.000. Специјализоване услуге, рад грађевинских машина и рехабилитација путева су већ обухваћени значајном сумом од 54.500.000 динара, те је могуће умањити претходно планирани износ за 2.500.000 динара.


Током 17. редовне седнице СО Мали Зворник локални парламент усвојио је:
Предлог измене и допуне Кадровског плана за Општинску управу општине Мали Зворник и Општинско правобранилаштво општине Мали Зворник за 2018. годину.
Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник за 2017. годину и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник.
Средином новембра 2016. године, у Малом Зворнику је по први пут од оснивања општине установљена институција општинског правобранилаштва. До подношења оставке, Бранислав Мишић, дипломирани правник из Малог Зворника, раније секретар Скупштине општине и стручни сарадник Општинске управе, обављао је функцију општинског правобраниоца. 
У измењеним околностима, шефа одборничке групе Социјалистичке партије Србије Богдана Дукића, интересује да ли ће општина у најкраћем могућем року изабрати новог општинског правобраниоца и да ли ће поступак потрајати. Будући да је новом Одлуком о измени одлуке о Општинском правобранилаштву предвиђена могућност да Општинско веће овласти адвоката да заступа општину у судским поступцима, Дукић је питао да ли су утврђени критеријуми по којима се бира адвокат.


Председник Скупштине општине Радован Тадић појаснио је да тренутно нема кандидата за функцију општинског правобраниоца. Током привремене мере, Општинско веће ће највероватније путем поступка прикупљања понуда утврдити који адвокат може најстручније заступати општину Мали Зворник. Новоусвојеном Одлуком, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић је, након избора адвоката, овлашћен да изда пуномоћје за заступање.

Пре усвајања Локалног оперативног плана (Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали Зворник за 2018. годину) и Предлога годишњег Програма мера и радова на смањењу ризика од поплава, одборник СПС Милош Милић констатовао је да реке Радаљ и Црни Радаљ угрожавају велико насељено место, а нису у надлежности општине. Санирани су мостови, али остаје проблем рушилачке моћи реке којом константно угрожава Радаљ па је значајно да се контактирају представници надлежне Дирекције и Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” јер је река Радаљ у њиховој надлежности као и све воде I реда. Милић сматра да су уређење речних корита и противерозивне мере значајне за заштиту путева и мостова у Радаљу.
Председник општине Зоран Јевтић истакао је да је спреман да прихвати добар савет и предложио је одборнику Милићу да у писаној форми лоцира проблеме и помогне општини да се првом приликом обрати представнику ЈВП „Србијаводе”.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” управља водним објектима за уређење водотока и за заштиту од поплава на водама И реда. Уређење водотока обухвата изградњу и одржавање водних објеката за уређење водотока (регулациони објекти) и извођење радова на одржавању стабилности обала и корита водотока и одржавању његове пропусне моћи за воду, лед и нанос.
„Мост у Радаљској бањи је реконструисан. Општина Мали Зворник је спремна да помогне обнову и изградњу мањих, приватних мостова, којих има око десетак на подручју општине, чија санација би коштала до милион динара по једном мосту. Помоћ општине огледала би се у изради неопходних пројеката, материјалу или изради прилазних путева. Имали смо проблеме са такозваним „Марковим мостом” у Радаљу, чију обнову су онемогућавали нерешени имовински односи мештана. Има доста тежњи да се тим путем остваре лична и имовинска корист појединаца, мештана који у селима ометају решење сваког проблема у обнови, изградњи или унапређењу локалне инфраструктуре, а приметни су често политизација и опструкција. Такође, сваки пројекат који ОО СПС предложи и путем својих представника у надлежним министарствима подржи, ми ћемо вредновати и реализовати када уочимо општи интерес”, истакао је Јевтић.


Одборник Милош Милић наглашава да су његова излагања за скупштинском говорницом првенствено подстакнута добром намером и са циљем да се реше проблеми насеља које одборници заступају, тако да је политизација искључена. „У мери у којој можемо, тамо где живимо, одборници би свој допринос дали и на састанцима Савета месних заједница. Предлагао сам и раније да се тамо припремимо, утврдимо приоритете и установимо ко су људи који ометају развој своје месне заједнице. Када су проблеми ажурно евидентирани, детектовани и озваничени подршком локалне самоуправе, брзо ћемо реаговати и отклонити их”, казао је Милић.
Током разматрања предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2018. годину, одборник Милић осврнуо се на стање у сектору пчеларства. Милић сматра да је корисно редовно подстицати пчеларство. Констатовао је да већи број пчелара није пријавио своје заједнице, а последњи попис је рађен 2012. године. „Утврђена је свестрана корист од пчеларства, како у пољопривреди, тако и у побољшању здравља људи. Наш мед је изузетно квалитетан. Од сто пчелињих заједница (кошница) четворочлана породица може да се самостално издржава и напредује. Годишњи приход по само једној заједници је око 400 евра”.
Овим програмом мера подршке утврђени су критеријуми за сектор пчеларства, где су предвиђени подстицају за набавку опреме за пчеларство и набавку нових пчелињих друштава, у максималном износу подстицаја од 150.000 динара. Према критеријумима, у сектору пчеларства прихватљиви су корисници који имају од пет до 500 кошница и који инвестирају минимално 50.000 динара.
Општина Мали Зворник подстиче и финансијски подржава локално Удружење пчелара. Путем Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине могу се обезбедити средства у сектору производње и пласмана меда, односно средства за суфинансирање инвестиција у пчеларство, закључио је председник општине Зоран Јевтић.

Допуном дневног реда, размотрени су предлози Одлука за утврђивање назива улица у насељеним местима општине Мали Зворник, те новоформираних улица и заселака у насељеном месту Мали Зворник. Одборник СНС Младен Савић уочио је техничке грешке и предложио да се утврде правилни изрази за насељено место Вољевци, јер се усвојени назив улице Вољевица односи на заселак у месној заједници Доње Насеље.


Одборник Милош Милић нагласио је да би пројекти препарцелације помогли суграђанима да реше један велики проблем, када нешто није у спору, али се фактичко стање не подудара са евиденцијом у катастру непокретности. „Неке регулационе линије у катастру датирају из 1933. године, а ортофото снимци показују видне измене на терену. Људи су добили грађевинску дозволу, изградили своје домове и помоћне објекте, а ортофото снимак неретко оспорава њихова права.”
Председник општине Зоран Јевтић рекао је да су општина Мали Зворник и цела Србија препознали проблеме са ажурирањима у катастру непокретности. „Планска документа смо ревидирали или донели бројне нове планове. Уложили смо око два и по милиона динара и очекујемо завршетак процедуре израде Плана детаљне регулације за Дринско приобаље до идуће седнице Скупштине. И Милићев предлог ћемо подржати, по законском основу, где год је то изводљиво и могуће, како би грађани своје објекте и куће легализовали. Постоје и случајеви где то неће бити изводљиво, а утврдићемо. Нисам присталица тога да реагујемо на све захтеве. Отићи ћемо предалеко ако будемо решавали све проблеме, па и одређен проценат малициозности”, закључио је Јевтић своје излагање.


Без дискусије у локалном парламенту, усвојени су: Извештај о пословању и План рада Дома здравља „Мали Зворник” за 2017. годину, Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник за 2017. годину и Предлог Одлуке о допуни Одлуке о економској цени услуга у Предшколској установи „Црвенкапа”.

Фото: Мали Зворник Инфо

Новинари: Далибор Крстић / Драга Прокопић

Видео запис: РТВ Лотел

Општеинформативни извештај веродостојно и чињенично преноси исход и ток догађаја. Видео запис извештаја са XVII редовне седнице СО Мали Зворник који припрема РТВ Лотел, објавиће општина Мали Зворник на свом YouTube каналу.

Share