Додељене стипендије најуспешнијим студентима

Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник, на основу расписаног и објављеног Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2015/2016. годину доделила је протекле седмице стипендије, на основу постигнутог успеха у студирању и уписане године студија, следећим студентима:

 1. Милици Виторовић, Филолошки факултет у Београду – 81,88 бодова
 2. Велимирки Дамјановић, Факултет примењених уметности у Београду – 79,58 бодова
 3. Весни Савић, Учитељски факултет у Ужицу – 78,10 бодова
 4. Дејани Гајић, Медицински факултет у Новом Саду – 73,38 бодова
 5. Синиши Живановићу, Правни факултет у Новом Саду – 72,78 бодова
 6. Тамари Ристић, Медицински факултет у Новом Саду – 69,78 бодова
 7. Драгани Белић, ФТН у Београду – 69,00 бодова
 8. Маји Вуковић, ПМФ у Новом Саду – 68,70 бодова
 9. Сањи Павловић, Медицински факултет у Новом Саду – 67,80 бодова
 10. Ивани Петковић, Биолошки факултет у Београду – 67,20 бодова
 11. Дајани Бојић, Медицински факултет у Београду – 66,78 бодова
 12. Смиљки Јовановић, ФТН у Новом Саду – 66,48 бодова
 13. Немањи Вукићу, ФОН у Београду – 66,00 бодова
 14. Миљани Павловић, Рударско-геолошки факултет у Београду – 64,00 бода.

Месечни износ стипендије за студенте са територије општине Мали Зворник утврдило је Општинско веће општине Мали Зворник, 19. октобра, Одлуком о броју и висини студентске стипендије за школску 2015/2016. годину у висини од 10.000 динара.

Конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања, 10. новембра, на огласној табли Општине Мали Зворник, огласним таблама Месних заједница и на сајту општине Мали Зворник. Благовремене пријаве на Конкурс поднело је 17 кандидата, а разматрањем приспелих пријава утврђено је да троје кандидата не испуњавају услове конкурса.

Уредник: Далибор Крстић

Извор: Општинска управа општине Мали Зворник

http://malizvornik.rs/

Прилози:

Ранг листа

http://malizvornik.rs/dokumenta/2015/Rang%20lista%20stipendije%202015-2016.pdf

Одлука о додели стипендија студентима за школску 2015/2016. годину

http://malizvornik.rs/dokumenta/2015/Odluka%20o%20dodeli%20stipendija%202015-2016.pdf

Фото: http://www.panoramio.com/photo/63709351

Share