Биомаса као алтернатива гасу за даљинско грајање?

У оквиру планирања реализације изградње нове топлане за потребе корисника централног грејања у општини Мали Зворник, у петак је одржана презентација новог постројења за сагоревање и гасификацију дрвног отпада и биомасе. Презентацију руководству општине Мали Зворник и представницима Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, као и осталим заинтересованим странама одржао је Виктор Радић, регионални менаџер фирме Polytechnik Biomass Energy из Аустрије.

Фирма Polytechnik Biomass Energy  је породична фирма која се производњом котлова бави од 1965. године. Сада броји око 250 запослених, са канцеларијама и представништвима у више од 20 земаља широм света. Polytechnik Biomass Energy са тренутним капацитетима уграђује од 30 до 50 котлова годишње и тренутно има више од 3.000 референтних постројења.

Услуге даљинског грејања у општини Мали Зворник тренутно користи 396 домаћинстава и 36 установа и предузећа, који у условима пада стандарда, повећања цена услуга, енергента и транспортних трошкова неретко раскидају уговоре и улажу новац у друге видове снабдевања енергијом за грејање. Управо због тога се  разматра увођење биомасе као енергента, те општина консултује стручну јавност, домаће и иностране фирме које су пример добре праксе, успешне и специјализоване за обновљиве изворе енергије и дугорочно исплативе енергенте.

Уредник новости: Далибор Крстић

Фото: Општинска управа општине Мали Зворник

Извори: malizvornik.rs / malizvornik.info

Корисни линкови: 

http://malizvornik.rs/dokumenta/2015/Polytechnik%20daljinsko%20grejanje%20Mali%20Zvornik.pdf

http://www.polytechnik.com/DE/

Share