Апел обвезницима фискализације да што пре заврше процес усаглашавања са Законом о фискализацији

Из Општинске управе у Малом Зворнику подсетили су обвезнике фискализације да су, у складу са Законом о фискализацији, дужни да најкасније до 30. априла 2022. године пређу на нови модел фискализације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења и позвали их да испуне ову обавезу и избегну казнене мере предвиђене у случају непоштовања наведеног прописа.

Потребно је да обвезници, почев од 1. маја 2022. године,  издају нове фискалне рачуне са QR кодом, како би наставили да раде у складу са Законом о фискализацији.

У супротном, обвезници ће бити подложни казненим мерама, у складу са Законом.

Обвезници фискализације су у обавези да најпре путем портала Пореске управе еПорези пријаве локације пословног простора и пословних  просторија, а затим је потребно да преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили.

Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.

Када је реч о фискалним уређајима, Пореска управа је до сада одобрила чак 423 елемената електронског фискалног уређаја, а на адреси https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html се налази списак елемената и произвођача, како би се обвезници одлучили који фискални уређај ће користити.

Општинска управа Мали Зворник позива вас да, уколико сте обвезник фискализације, у најкраћем року испуните законску обавезу, с обзиром на то да је остало мало времена до обавезног преласка на нови модел е-фискализације.

Share