Актуелни радови на три градилишта у општини Мали Зворник

Представници општине Мали Зворник обишли градилиште водовода у Доњој Трешници, кухиње основне школе у Радаљу и пречистача отпадних вода у Сакару

У општини Мали Зворник ових дана настављени су радови на изградњи резервоара за воду у Доњој Трешници и почеле су активности на изградњи кухиње са трпезаријом у Основној школи „Стеван Филиповић” у Радаљу, као и новог постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару. Наведене пројекте у области побољшања комуналне инфраструктуре општина Мали Зворник реализује самостално, док изградњу кухињског простора у радаљској основној школи финансира уз подршку Министарства привреде Републике Србије.

Челници и сарадници локалне управе у Малом Зворнику, у присуству представника министарства и надзорног органа, обишли су протекле седмице наведена градилишта, како би се уверили да се радови на објектима одвијају по плану и увели у посао неке од извођача радова.

У месној заједници Доња Трешница, где је у току завршна фаза радова на реконструкцији водовода, актуелна је изградња доње плоче будућег резервоара за воду. У тренутку обиласка радова вршено је постављање арматуре за изливање плоче.

Запремина будућег базена износиће 250 m3 и у оквиру његове изградње предвиђено је постављање потисног, повратног и испирног цевовода, дужине од по 160 метара и изградња бунарске кућице.

Према речима председника општине Зорана Јевтића, у изградњу преостале водоводне инфраструктуре у овом селу општина ће уложити 13.376.312,52 динара. Он је подсетио да је извођење радова, које укључује и набавку неопходне хидромашинске опреме, поверено Монтажно производном предузећу „Јединство” АД из Севојна, које наступа са чланом групе понуђача „Нови Пазар пут” доо из Новог Пазара, а да је рок за завршетак радова 150 радних дана, од дана увођења извођача у посао, које је обављено пре око месец дана.

У завршној фази пројекта предвиђена је и израда пројектно – техничке документације за реконструкцију неколико километара постојеће водоводне мреже у Доњој Трешници и Амајићу.

У оквиру досадашњих радова на обнови водовода у Доњој Трешници постављено је 11,5 km новог цевовода и изграђена мрежа ниског напона до места предвиђеног за изградњу резервоара за воду и бунарске кућице, коју је општина финансирала са додатних 2.121.600 динара.

Капитални пројекат реконструкције водовода у Доњој Трешњици општина намерава да заврши током лета, чиме ће омогућити одговарајуће водоснабдевање житеља у Доњој Трешњици, Амајићу и неколико околних села и створити услове за проширење водоводне мреже у будућности.

Представници општине Мали Зворник протекле седмице обишли су и градилиште кухиње у ОШ „Стеван Филиповић” у Радаљу и том приликом увели у посао извођача радова, ГЗР „Градња” из Малог Зворника, чиме је званично почела изградња наведеног објекта.

Радови вредни око седам милиона динара почели су у уторак, 19. јуна, а планирано је да буду завршени у року од 90 дана.

Простор будуће кухиње са трпезаријом у радаљској основној школи биће двоетажни, дограђен у продужетку школе, на око 150 m2 и омогућиће одговарајуће услове за обављање исхране ученика и наставника у овој школи.

Процедуру увођења у посао извођача радова представници општине Мали Зворник и надзорног органа протекле седмице обавили су и у месној заједници Сакар, где је предузеће „E.W.E. Ecosystems“ из Београда почело реализацију друге фазе пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). „E.W.E. Ecosystems“ је фирма специјализована за инжењеринг и пројектовање у области третмана вода, како питких тако и отпадних (комуналних и из разних индустријских процеса). У досадашњем раду развили су компактна постројења контејнерског типа са СБР технологијом. Секвентна серијска технологија за третман отпадних вода (СБР) подразумава и аерацију, утискивање ваздуха у биолошке филтере ради пречишћавања текућих вода. Уређаји раде врло тихо и без мириса. „E.W.E. Ecosystems“ је партнер реномиране куће „SFC Umwelttechnik” из Салзбурга , која има завидне референце из ове области широм света.

Изградњом новог постројења, у коју ће општина уложити 4.900.172,58 динара, поред истог таквог објекта, саграђеног у првој фази радова, пре око годину дана, двоструко ће бити увећан капацитет за пречишћавање отпадних вода у Сакару, што ће задовољити потребе овог села у погледу услова за третман фекалне канализације.

Рок за завршетак наведених радова је месец дана од увођења извођача у посао.

Новоизграђени објекат биће спреман за коришћење након прикључења на електромрежу и у њега ће најпре бити уведена канализација из засеока Велике Њиве, које засада једино у овом селу има канализациону мрежу.

Изградња канализационе мреже у осталим деловима месне заједнице Сакар, предвиђене за прикључење на новоизграђена постројења, планирана је уз подршку ИПА фонда, у оквиру новог позива, на којем је општина Мали Зворник конкурисала са овим пројектом. Инструмент за претприступну помоћ (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) је програм бесповратне финансијске помоћи Европске уније која пружа финансијску и техничку подршку за даљи развој реформи у току процеса проширења државама кандидатима и потенцијалнима кандидатима за чланство.

Фото Општина Мали Зворник / Мали Зворник инфо

Извор: Општина Мали Зворник

Новинар сарадник: Далибор Крстић

Share