Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашње „Пилане” спроводи се у складу са важећим прописима и стандардима

Општинска управа општине Мали Зворник, у циљу спречавања ширења дезинформација и неистина о легалности текућих радова на објекту некадашње пилане путем друштвених мрежа, обавештава грађане да се сви радови на наведеном објекту спроводе по законима, стандардима и процедурама Републике Србије.

За наведене радове на објекту је спроведена процедура јавне набавке за Адаптацију, реконструкцију и санацију објеката некадашњег Дрвно индустријског предузећа „Ново Гучево” у Доњем Насељу (линк за преузимање).

Решење о одобрењу извођења радова издато је 02. августа 2018. године (линк за преузимање), а 09. августа 2018. године извршена је и Пријава радова (линк за преузимање). 

Напомињемо да су сва документа јавно доступна на порталима општинске управе Мали Зворник, Управи за јавне набавке, као и на порталу Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), наводи се у Саопштењу Општинске управе општине Мали Зворник.

Прилог: Фото галерија – Мали Зворник инфо

Share